Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

      Uprzejmie informujemy, że dnia 3.01.2015 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

   Dnia 12 kwietnia 2014 r. na terenie firmy GOTEX Andrzej Gołębiewski, Ciechocin 114 rozpoczynął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do PSZOK-u można oddawać:

1. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji;
2. Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe;
4. Tekstylia i odzież;
5. Zużyte opony w ilości nie większej niż cztery opony z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku;
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac wykonywanych
we własnym zakresie w ilości nie większej niż 3 m3 w ciągu roku.

Uprzejmie informujemy, że w okresie zimowym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciechocinie czynny będzie w następujących terminach:

- 22.11.2014 r.

- 06.12.2014 r.

- 20.12.2014 r.

 - 03.01.2015 r.

- 17.01.2015 r.

- 31.01.2015 r.

- 14.02.2015 r.

- 28.02.2015 r.

- 14.03.2015 r.

- 28.03.2015 r.

Ww. odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Ciechocin (np. dowód osobisty) oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc.

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • G-DOT
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.