Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Nowe oblicze świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Miło nam poinformować, że w dniu 22 października 2013 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na remoncie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Podobnie jak wyremontowane wcześniej świetlice w Rudawiu, Morgowie i Piotrkowie, również remont Świetlicy w Nowej Wsi został zrealizowany dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania na inwestycję wyniosła 75% kosztów kwalifikowanych.    
         Realizację zadania rozpoczęła w lipcu Firma DOM-PLAST Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres prac budowlanych objął między innymi ocieplenie budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego na gont bitumiczny, odnowienie elewacji i ścian budynku, częściową wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
i stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej, sanitarnej i wyposażenia sanitarnego, a także instalacji c.o. wraz z kotłem. W ramach zrealizowanej inwestycji nowy wizerunek otrzymała m.in. sala główna świetlicy, w której obniżono scenę, wykonano podwieszany sufit oraz podłogę z desek sosnowych. Ponadto, wyremontowano kuchnię, toalety, szatnię, magazynki i kotłownię. Podłączono budynek kanalizacją sanitarną do zbiornika bezodpływowego.

Odnowiona świetlica została wyposażona w nowe stoły i krzesła. Planowany jest również zakup wyposażenia dodatkowego.

Dzięki zrealizowanej inwestycji społeczność lokalna zyskała nowoczesne miejsce spotkań, pozwalające na organizację wszelkiego rodzaju zebrań i imprez kulturalno-społecznych, sprzyjających zacieśnianiu więzi międzyludzkich. Wyremontowana świetlica jest niewątpliwie wielką atrakcją miejscowości i z pewnością będzie dobrze służyć zarówno dorosłym jak i najmłodszym mieszkańcom Nowej Wsi.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • Powszechny Spis Rolny
 • Narodowy Spis Powszechny
 • Odpady
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.