Menu

Menu

Treść

Treść

  • -

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

          W związku z możliwością uzyskania w 2021 roku  przez Gminę Ciechocin dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest, proszę o składanie informacji na temat wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu lub/i utylizacji w 2021 r. pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87 – 408 Ciechocin, e-mailem na adres: tomasz.krasuski@ciechocin.pl lub skrzynki podawczej w budynku urzędu  gminy zgodnie  z wnioskiem  zamieszczonym poniżej do dnia 7 czerwca 2021 roku . 

 

                                                                     WÓJT GMINY CIECHOCIN

                                                                       ANDRZEJ OKRUCIŃSKI

 

Utylizacja azbestu

     Uprzejmie informuję osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania na utylizację azbestu udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, że do dnia 7 czerwca  2021 r. w Urzędzie Gminy Ciechocin, pok. nr 1 można składać indywidualne wnioski wskazujące ilość azbestu planowanego do utylizacji na danej nieruchomości w 2021 roku.

  Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Natomiast nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie właściciel nieruchomości.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
- demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest,
- transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Okres wdrożenia: do 31 grudnia 2021 r.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.ciechocin.pl w zakładce „Azbest” oraz w Urzędzie Gminy Ciechocin pok. nr 1.

Więcej informacji u P. Tomasza Krasuskiego pod nr telefonu 56 683 77 81/83.

Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu

W ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"   Gmina Ciechocin uzyskała na lata 2021 - 2023 dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację  przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin". Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 71 500,00 zł.

drukuj (Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu)

  • logo rgb
  • logotyp-01

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]
baner toplayer
ogłoszenie wójta