Menu

Menu

Treść

Treść

  • -

  Projekt pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Ciechocin" został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych tj. 38 496,00 zł.

Utylizacja azbestu

     Uprzejmie informuję osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania na utylizację azbestu udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, że do dnia 30 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy Ciechocin, pok. nr 2 można składać indywidualne wnioski wskazujące ilość azbestu planowanego do utylizacji na danej nieruchomości w 2015 roku.

  Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Natomiast nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie właściciel nieruchomości.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
- demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest,
- transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Okres wdrożenia: do 31 grudnia 2015 r.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.ciechocin.pl w zakładce „Azbest” oraz w Urzędzie Gminy Ciechocin pok. nr 2.

Więcej informacji u P. Anny Rzążewskiej pod nr telefonu 56 683 77 81/83.

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]