Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Konsultacje LGD "Dolina Drwęcy"
2018.04.13
Konsultacje LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD „Dolina Drwęcy” na indywidualne spotkania informacyjne na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020.

Turnusy rehabilitacyjne
2018.04.11
Turnusy rehabilitacyjne

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Nowe Prawo Łowieckie
2018.04.11
Nowe Prawo Łowieckie

      Dnia 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta miała na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., który uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją ze względu na to, iż określając zasady podziału na obwody łowieckie nie zapewniał ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego.

Sprzątali brzeg Drwęcy
2018.04.11
-

Jak co roku nasza Gmina brała udział w akcji sprzątania Drwęcy organizowanej przez fundację Life Promotion  pod nazwą „Wiosenne sprzątanie Doliny Drwęcy”. W tym roku w  sobotę 7 kwietnia w akcji udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinie oraz z Gimnazjum w Nowej Wsi. Zebrano około 50 worków śmieci.

Święto dziecięcej poezji
2018.04.10
Święto dziecięcej poezji

Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin zaprasza na jubileuszowy X Wojewódzki Przegląd Poezji dla Dzieci. Już 27 kwietnia o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej Kujawy. ZAPRASZAMY!

Projekt dla osób niepracujących
2018.04.10
Projekt dla osób niepracujących

Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego realizowany jest projekt dla osób nie pracujących powyżej 29 roku życia. W ramach projektu oferowane jest indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe w 5 kierunkach oraz 5 miesięczny staż zawodowy. 

Wykaz nieruchomości
2018.04.09
Wykaz nieruchomości

    Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, co do których Gminie Ciechocin przysługuje prawo użytkowania wieczystego, przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja KRUS
2018.04.09
Informacja KRUS

      W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Konkurs fotograficzny
2018.04.09
Konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim”. Prace fotograficzne (nie więcej niż 16 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

Mobilne Informacje o Funduszach Europejskich
2018.04.05
-

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

Informator gminny

  • Interaktywna mapa gminy

Banery

Poprzedni
  • G-DOT
  • LGD Dolina Drwęcy
  • Zwiedzaj Kraj
  • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

  • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Leader
  • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.