Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Nowy budżet uchwalony

     Dnia 28.12.2017 roku Rada Gminy Ciechocin, na swoim ostatnim posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok, a także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2018-2028. Uchwalony budżet został opracowany w oparciu o Ustawę o Finansach Publicznych z dnia 27.08.2009 roku.
     Przyjęty budżet określa planowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie 16 857 905,00 zł., a także planowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 16 491 036,00 zł., Budżet ustala nadwyżkę w wysokości 366 869,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań. 
   Uchwalony kształt budżetu umożliwia bezkolizyjnie realizować konieczne i oczekiwane inwestycje, a także stwarza możliwości do tworzenia montaży finansowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Powrót

Informator gminny

  • Interaktywna mapa gminy

Banery

Poprzedni
  • G-DOT
  • LGD Dolina Drwęcy
  • Zwiedzaj Kraj
  • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

  • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Leader
  • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.