Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Nowe Prawo Łowieckie

     Dnia 1 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta miała na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., który uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją ze względu na to, iż określając zasady podziału na obwody łowieckie nie zapewniał ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego.

      W ustawie tej zostały m.in. określone zasady i procedury wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania, które znacznie odbiegają od dotychczasowych zasad szacowania. Szacowania szkód będzie dokonywać zespół, w skład którego wchodzą: przedstawiciel gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel albo posiadacz gruntów. W przypadku gdy nie zostanie wniesione odwołanie, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie wypłacał w terminie 30 dni odszkodowanie.

     Nowe przepisy uchylają ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1082, z późn. zm.), mającą wejść w życie  1 stycznia 2019 r., która zakładała, że za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego miał odpowiadać Skarb Państwa.

 

     W nawiązaniu do licznych pytań zadawanych przez rolników, którzy mają wątpliwości, gdzie mają udać się w celu zgłoszenia szkód łowieckich informujemy, że zgodnie z art 12. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie -  do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zgłaszania i szacowania szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska - zachowują moc dotychczasowe zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich. Na dzień dzisiejszy  szacowanie szkód odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Powrót

Informator gminny

  • Interaktywna mapa gminy
  • Dobre konsultacje, dobry plan

Banery

Poprzedni
  • G-DOT
  • LGD Dolina Drwęcy
  • Zwiedzaj Kraj
  • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

  • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Leader
  • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

baner toplayer
Dożynki 2018

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.