Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Zakończona modernizacja

    W miesiącu czerwcu Gmina Ciechocin zakończyła realizację inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, polegającej na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo za całkowitą kwotę 798 848,00 zł oraz przydomowych oczyszczalni ścieków za całkowitą kwotę 731 899,00 zł.

      Koszt operacji inwestycji wyniósł 930 747,00 zł. Gmina Ciechocin złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 czerwca br., wniosek o płatność ze stosowną dokumentacją. W ramach umowy Gminie Ciechocin zostanie przyznana, na podstawie złożonego wniosku pomoc w wysokości 487 854,00 zł., tj. 63,63% poniesionych kosztów operacji. Wart podkreślenia jest fakt, że jesteśmy jedyną Gminą w Województwie, której zostanie zwrócona całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania.

   Zrealizowana inwestycja jest ogromnym sukcesem naszej Gminy, ponieważ gospodarka ściekowa wymagała koniecznego unowocześnienia i przygotowania zwiększonego odbioru ścieków w perspektywie najbliższych lat.

    Składamy podziękowania Władzom Urzędu Marszałkowskiego i inspektorom poszczególnych branż za sprawne i merytoryczne zakończenie inwestycji.

 • DSC_0451
 • DSC_0452
 • DSC_0456

Powrót

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • G-DOT
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.