Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych.

I N F O R M A C J A

O B W O D O W Y C H  K O M I S J I  W Y B O R C Z Y C H

     W Gminie Ciechocin Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach  do Parlamentu Europejskiego  rozpoczynają pracę w dniu 26 maja 2019 r.:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ciechocinie   –  o godzinie 6:00;

(Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga   w Ciechocinie; CIECHOCIN 167);

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Elgiszewie   –  o godzinie 6:00;

(Świetlica wiejska w Elgiszewie; ELGISZEWO 115);

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nowej Wsi   –  o godzinie 6:00;

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie; NOWA WIEŚ 20,

(budynek dawnego Gimnazjum  im.  Cz. Miłosza w Nowej Wsi);

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świętosławiu  –  o godzinie 6:00;

(Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu; ŚWIĘTOSŁAW 36).

Powrót

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • G-DOT
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

baner toplayer
Powitanie Wakacji

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.