Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

WAŻNE!

    Gmina Ciechocin informuje, iż przedsiębiorstwem, które obsługuje naszą gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźno, ul. Matejki 13, tel. 566873190.  

    Jednocześnie PUKiM Ekosystem sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ciechocin. Punkt znajduje się  w miejscowości Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski. Dostarczone odpady przyjmowane są bezpłatnie.

    Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach  od 10:00 do 14:00.

Wykaz przyjmowanych odpadów:

- przeterminowane leki

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble odpady wielkogabarytowe,

- odpady selektywnie zebrane (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),

 - odpady komunalne ulegające biodegradacji,

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmian budowy

- chemikalia i zużyte opony samochodowe w rozmiarze do 17 cali,

- odzież i tekstylia.

                                                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                                                Andrzej Okruciński

Powrót

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Wydarzenia

Newsletter

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • G-DOT
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.