Menu

Treść

Treść

Powszechny Spis Rolny

Główny Urząd Statystyczny informuje, najbliższy Powszechny Spis Rolny odbędzie się od 1 września 2020 do 30 listopada 2020 roku.

Dokładne informacje znajdziecie w załącznikach poniżej. 

 • Spis Rolny
 • Spis Rolny

Raport z realizacji prac spisowych

Powszechny Spis Rolny

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny 2020 r. rozpoczął się od 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwie rolnym poprzez:

 • samospis internetowy - przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej GUS: https://spisrolny.gov.pl
 • telefonicznie - dzwoniąc na infolinię spisową pod nr tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62 wybierając opcje (spisz się przez telefon)

W związku z panującą sytuacją epidemiczną  Powszechny Spis Rolny  2020 r.  będzie realizowany jedynie metodą CATI  tj. wywiadu telefonicznego.

Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmistrzowi terenowemu  i respondentom.

Na terenie Gminy Ciechocin rachmistrzem, który będzie przeprowadzał wywiad telefoniczny od 1 października 2020 r.   jest  Pani Edyta Sadowska.

Informujemy, że osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie wywiadu telefonicznego.

Dla osób, które nie mają możliwości technicznych w Urzędzie Gminy Ciechocin (sala posiedzeń Nr 11  - I piętro) zostało utworzone stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego – członkowie Gminnego Biura Spisowego służą pomocą podczas dokonywania samospisu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze stanowiska komputerowego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne  w godz. pracy UG -  nr. tel.  56 683 77 81 i 56 683 77 83 

Członkowie Gminnego Biura Spisowego dyżurują po godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku do godz. 20.00 pod nr telefonu: 502 115 355 i  500 095 959

Powszechny Spis Rolny obejmuje dane z zakresu:

 • osób kierujących gospodarstwem,
 • wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych,
 • strukturę dochodów gospodarstwa domowego,
 • działalność inna niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym,
 • typ własności użytków rolnych,
 • rodzaj użytkowanych gruntów,
 • powierzchnie zasiewów,
 • pogłowie zwierząt gospodarskich,
 • rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze,
 • nawożenie

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl lub na infolinii spisowej 22 279 99 99

Nie odkładajmy tego do ostatniej chwili.  Spiszmy się, jak na rolników przystało!

 

                                                                                                                   Gminne Biuro Spisowe w Ciechocinie

Zebrania wiejskie

 • zebrania

Powszechny Spis Rolny

   W dniach od  1 września 2020r  do 30 listopada 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

  Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych i gospodarstwach rolnych osób prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Metody zbierania danych PSR 2020 to:

 • Metoda podstawowa i obowiązkowa samospis internetowy
 • Metody uzupełniające:

-  wywiad telefoniczny  -  przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego,

 -  wywiad bezpośredni -  realizowany przez rachmistrza terenowego          

Ponadto w Urzędzie Gminy będzie zapewniony bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego wraz z wprowadzeniem środków ochronnych adekwatnych do bieżącego zagrożenia epidemicznego.

Takie stanowisko komputerowe  znajduje się w sali posiedzeń Nr 11 Urzędu Gminy  (I piętro).

Na potrzeby realizacji PSR 2020 uruchomiona zostanie infolinia spisowa. Numer infolinii: 22 279 99 99

Zachęcamy wszystkich rolników do samospisu internetowego.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

INFORMACJA

Stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego w  PSR 2020 znajduje się w sali posiedzeń Nr 11 Urzędu Gminy (I piętro).

 

 • Spis

"Pod biało-czerwoną"

 • "Projekt biało-czerwona"

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Gmina Ciechocin dołączyła do projektu "Pod biało-czerwoną" realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online.

Dlatego też uprzejmie prosimy wszystkich  mieszkańców Gminy Ciechocin o włączenie się do ww. Projektu i oddanie swojego głosu poparcia  – link do strony: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Głos na daną gminę może oddać każdy mieszkaniec gminy. W projekcie mogą brać udział również osoby niepełnoletnie.

Liderem projektu z ramienia Gminy Ciechocin jest Pani Grażyna Jaworska.

Aby dana gmina spełniła wymogi konkursu, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online: dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie: gov.pl/bialoczerwona

Zachęcamy również do śledzenia zakładki, gdzie zamieszczone są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/najczesciej-zadawane-pytania 

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

 

[obiekt mapy]