Menu

Treść

Treść

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy- najważniejsze informacje
 
Wnioski przyjmowane są codziennie w GOPS Ciechocin w siedzibie ośrodka tj. Miliszewy 51 w godzinach pracy urzędu, tj.
• w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30,
• w piątki w godz. 7.30 – 14.30
• we wtorki w godz. 7.30 -16.30.
Prosimy wnioskodawców o przygotowanie numerów PESEL członków gospodarstwa domowego oraz numeru rachunku bankowego do wypłaty świadczenia.
Wnioski można składać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej - przy pomocy systemu ePUAP.
Komu przysługuje dodatek węglowy?
• osobie w gospodarstwie domowym 1 osobowym;
• osobie w gospodarstwie domowym co najmniej 2 osobowym.
Warunki, które należy spełnić:
• głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi*;
• źródło ogrzewania jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
* przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego
Wysokość świadczenia:
• 3000,00 zł (jednorazowo)
Termin złożenia wniosku:
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wniosek o dodatek węglowy do pobrania

drukuj (Dodatek węglowy)

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]