Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Gminna Biblioteka Publiczna

    Historia Gminnej Biblioteki Publicznej, to nieco więcej niż pół wieku. Założona została w listopadzie 1958 r. uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciechocinie z punktami w Miliszewach, Małszycach, Nowej Wsi i Elgiszewie. Pierwotnie Biblioteka mieściła się w kantorku remizy strażackiej w Ciechocinie. Było to niewielkie pomieszczenie o powierzchni około 10 m2. Następnie przeniesiono ją do gminnej „agronomkówki”. Poprawa warunków lokalowych nastąpiła dopiero z chwilą przeniesienia do miejscowości Elgiszewo w 2001 r., gdzie Biblioteka znajduje się do dziś.

   W marcu 1957 r. powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Świętosławiu z dwoma punktami bibliotecznymi w Piotrkowie i Morgowie. Pierwsza siedziba Biblioteki mieściła się w pałacu, gdzie w tym czasie funkcjonowała również Szkoła Podstawowa. Biblioteka dzieliła tam wspólny lokal z biblioteką szkolną. W kolejnych latach przenoszono Bibliotekę cztery razy. Najpierw do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Świętosławiu, następnie do prywatnego domu, dzierżawionego od rodziny Głowackich.       W dalszej kolejności do lokalu na piętrze dzisiejszego ośrodka zdrowia oraz do „agronomówki” należącej jeszcze do Gminy Ciechocin. Obecnie od 2002 r. biblioteka zajmuje lokal w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Świętosławiu. 

   Warunki pracy w bibliotekach nie były najlepsze. W lokalach brakowało szaf bibliotecznych, bieżącej wody oraz pomieszczeń sanitarnych. Jednak wspomniane niedogodności lokalowe nie ograniczały pracy. W Bibliotece organizowane były różne konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy książkowe          i okolicznościowe, spotkania z czytelnikami. Pracownicy Biblioteki współpracowali ze szkołami, przedszkolem, Kółkiem Rolniczym, Gminną Spółdzielnią.

     W 1971 r. w wyniku powstania Gromadzkich Rad Narodowych powołana została Gromadzka Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z przynależną filią w Świętosławiu. Przekształcane biblioteki gromadzkie otrzymały poszerzone zadania merytoryczne i zwiększyły odpowiedzialność w sprawach nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi na terenie swojej gminy.

Na przestrzeni lat, od momentu powołania w 1958 r., nasza Biblioteka podlegała różnym zmianom organizacyjnym i strukturalnym, cały czas zachowywała jednak status biblioteki publicznej, jako placówki państwowej. Zasadniczą zmianę w jej funkcjonowaniu wprowadziła ustawa z 8 marca 1990 r.      o samorządzie gminnym. Najważniejsze funkcje, w tym finansowanie sprawowane dotąd wobec biblioteki przez administrację państwową przekazane zostały lokalnym samorządom. Od 2006 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Ciechocin Biblioteka Publiczna działa jako samodzielna instytucja kultury.              Od 01.02.2007 r. jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury.

         Od początku istnienia Biblioteki kierunek działania wytyczali jej pracownicy. Pierwszym kierownikiem w  Bibliotece w Ciechocinie była śp. Janina Beyger 1958-1976 (lata pracy). To ona rozpoczęła rozbudowę sieci bibliotecznej w Gminie Ciechocin. W kolejnych latach kierowniczkami były Bożena Orłowska (Piskorska) (1976-1983), Ewa Jóźwiak (1983-1990), Danuta Chyczewska (1990-1993). Od stycznia 1994 r. stanowiska kierownicze zostały zlikwidowane i panie zatrudnione w Bibliotece otrzymywały stanowisko młodszego bibliotekarza. I tak w służbie bibliotecznej Gminy kolejno pracowały panie: Izabela Gutowska (Popławska, 1994-1999), Jolanta Filich (1996–1997), Magdalena Fronc (1999-2003), Aneta Sulecka (Popielarska) od 2003 do chwili obecnej. Od 2006 r. zmieniła się struktura organizacyjna i na czele Biblioteki Publicznej stał kierownik, a obecnie jest to dyrektor.

     Jak wcześniej wspomniano przy bibliotekach z przerwami działały punkty biblioteczne w Elgiszewie, Małszycach, Miliszewach i Nowej Wsi oraz punkt sezonowy w Okoninie, prowadzony w Ośrodku Wczasów Pracowniczych Merinotex. W punktach bibliotecznych pracowały: w Elgiszewie Tekla Rolbiecka (do 1978), Teresa Beyger (1978-1980), Ewa Popławska (1980- 1982), w Miliszewach Halina Tamiła (do 1992), w Nowej Wsi  Barbara Dołkowska. W sezonowym punkcie w Okoninie pracowali A. Nowak,               Z. Lewandowski, D. Lipińska, Wanda Klonowska.

       W Świętosławiu zaś na przestrzeni mijających lat w służbie bibliotecznej na stanowiska kierowniczych kolejno pracowali: Marek Szelążek (1957 – 1961), Henryk Wiśniewski (1961 – 1962), Krystyna Suchorzyńska (1962 – 1967), Wanda Skrzeszewska i Jadwiga Staśkiewicz (1968–1970), Bożena Orłowska (1971 – 1977), Ewa Rudewicz (1979 – 1982), Iwona Suchorzyńska (1982 – 1985), Danuta Okrucińska - (1985–1986) ostatni kierownik Biblioteki. Na stanowisku młodszego bibliotekarza pracowały Elżbieta Kołodziejczak (1986 – 1987), Jonata Filich  (1996-1997), Magdalena Fronc (1998-2000), Anna Mikucka (Cieszyńska) od 1987 – do chwili obecnej. W punktach bibliotecznych pracowali Kazimierz Kamiński, Zofia Wierzbowska i Kazimierz Wierzbowski (w latach 1978-1980),  Bożena Jeziorska (Sztandarska) (1982 -1984), Katarzyna Krasińska (1988 -1990) w Morgowie brak danych na ten temat.

Najstarsze dane dotyczące liczby czytelników i wypożyczeń zarejestrowanych w Bibliotece pochodzą         z roku 1959 r. Z biblioteki w Ciechocinie korzystało 191 czytelników, którzy w ciągu roku wypożyczyli 3158 książek, zaś w Świętosławiu w 1957 r. zarejestrowało się 70 czytelników wypożyczając w ciągu roku 789 książek.                                      

   Dzisiejsza Biblioteka Gminna, to miejsce łączące pokolenia, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Naszym głównym statutowym celem jest popularyzacja książki, czytelnictwa i kultury oraz gromadzenie   i opracowywanie zbiorów, a także udostępnianie ich użytkownikom Biblioteki.

   Biblioteka wraz z filią jest otwarta na potrzeby czytelników. Dostosowujemy księgozbiór do ich potrzeb, kupując rocznie ponad 500 książek wśród, których  znajdują się nowości wydawnicze, klasyka, książki dla dzieci i młodzieży, publicystyka, historia, podróże, biografie, przyroda, ekonomia, poradniki i wiele innych. W ciągu roku odwiedza nas  około  5000 osób, a czytelnicy wypożyczają łącznie ponad 4000 książek. Wyposażenie bibliotek w całości zostało wymienione, mamy nowe regały, sprzęt biurowy. Biblioteki są skomputeryzowane, wyposażone w drukarki, ksero, skaner, bezpłatny Internet. Współpracujemy ze szkołami, przedszkolami i instytucjami na terenie Gminy i sąsiednich powiatów oferując ciekawe formy współpracy.

Organizujemy m.in.:

 1. Konkursy czytelnicze, wystawy, zajęcia biblioteczne, głośne czytanie bajek dzieciom, wieczorki poetyckie, koncerty, wyjazdy do teatru, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe takie jak: Wakacje z Biblioteką, Andrzejki, Ferie z Biblioteką, Dzień Pluszowego Misia, Koncert Pieśni Patriotycznych, spotkania świąteczne, pasowanie na czytelnika itp. Bierzemy udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz akcji „Czytam sobie”.
 2. Spotkania z pisarzami. Co roku zapraszamy pisarzy. Do tej pory gościliśmy Wandę Chotomską, Pawła Beręsewicza, Aleksandrę Bacińską, Barbarę Gawryluk, Izabelę Klebańską, Barbarę Kosmowską, Jana Grzegorczyka, Agnieszkę Frączek, Pawła Wakułę, Ewę Ostrowską, Agnieszkę Burkwicz, Izabelę Klebańską, Henryka Klimka, Iwonę Chmielewską, Katarzynę Mazurkiewicz. Poza pisarzami do biblioteki zapraszamy innych ciekawych gości, którzy chcą podzielić się swoją pasją i zainteresowaniami, chociażby fotografa, rzeźbiarza, plastyka.
 3. Akcję promującą czytanie „Jak oni czytają”. Najmłodszym czytelnikom wiersze i bajki czytali m.in. lekarz, policjant, marynarz, leśniczy, pielęgniarka, radny, ksiądz, żołnierz, leśniczy. Filia                   w Świętosławiu współpracuje z żandarmerią wojskową.  W ramach tej współpracy żołnierze odwiedzali uczniów tamtejszej Szkoły Podstawowej już dwa razy. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą żołnierzy i sprzętem wojskowym. W tym roku organizujemy II edycję tej akcji.
 4. Ciechociński Przegląd Poezji. Konkurs organizowany jest od 2008 r., a jego celem jest popularyzacja poezji dla dzieci, pobudzanie aktywności czytelniczej, upowszechnianie kultury języka polskiego oraz integracja społeczności szkolnej z bibliotekami. Do konkursu zapraszani są reprezentanci z najmłodszych klas szkół podstawowych czyli  klasy 0,1,2,3. Konkurs odbywa się     w trzech kategoriach: recytacja, poezja śpiewana, scenka teatralna. W konkursie udział biorą reprezentanci szkół z terenu naszej Gminy i sąsiednich gmin. Gościliśmy reprezentantów szkół        z Mazowsza, Nowogrodu, Łążyna, Zębowa i naszych gminnych.

Bierzemy udział w następujących projektach:

 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek – od 2007 r.
 2. Programu Bibliotecznego. W ramach którego otrzymaliśmy sprzęt komputerowy i multimedialny oraz wsparcie finansowe na realizację projektu „Spotkajmy się w bibliotece”. W I rundzie tego programu nasza Biblioteka pełniła rolę biblioteki wiodącej.
 3. ,,Podaj Dalej" - jest to grant na realizację szkoleń dla bibliotek partnerskich.
 4. FunEnglish - to internetowy program do nauki języka angielskiego, przeznaczony dla dzieci           w wieku 6-12 lat. Program jest udostępniany bezpłatnie w bibliotece. Zawiera gry, słowniczek, zadania, filmiki, puzzle. Dzieci mogą uczyć się, ćwiczyć w spokojnym i bezpiecznym miejscu jakim jest biblioteka.
 5. Spotkania z pasjami - Rządowy Program na  rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 realizowany przez Fundację Orange i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nasza biblioteka jest jedną z niewielu, której udało się nie tylko włączyć w projekt, ale także otrzymać rzeczową dotację na realizację spotkań. 
 6. Warsztaty tematyczne – to cyklicznie organizowane spotkania poszerzające wiedzę
   i zainteresowania. Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ciekawymi technikami plastycznymi i rękodziełem.
 7. Kurs angielski123.pl - jest przeznaczony dla osób dorosłych, ale mogą korzystać z niego już uczniowie ostatnich klas gimnazjum. Składa się z czterech poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. W przypadku poprawnego wykonania ponad 80% poleceń dostępnych w ramach jednego poziomu, uczestnik otrzymuje certyfikat osiągnięcia danego poziomu biegłości według Rady Europy.  
 8. ,,Kraszewski - komputery dla bibliotek" - program, który przyniósł Bibliotece duże zmiany pod względem opracowywania zbiorów. Jest programem finansowany przez Instytut Książki. Jako jedyna biblioteka powiatu i jedna z 12 bibliotek województwa otrzymaliśmy dotację na zakup komputerów w kwocie 10 000.00 zł.
  Poza komputerami Instytut Książki wdrożył w bibliotekach  program MAK+. Dzięki programowi Biblioteki naszej Gminy na korzystnych warunkach wkraczają w nowy etap jakości udostępniania zbiorów. Oznacza to, że księgozbiór będzie można przeglądać on-line,  a w kolejnym etapie wprowadzimy elektroniczny system wypożyczania książek i rejestracji czytelnika. Chcemy aby nasza Biblioteka stawała się bardziej nowoczesna i przyjazna czytelnikowi.

Przy bibliotece działają również kluby i kółka:

 • Dyskusyjny Klub Książki, 
 • Klub Na Obcasach,
 • Klub Razem Łatwiej,
 • Kółko Biblioteczne dla Dzieci,
 • Klub Małego Czytelnika

Więcej informacji możesz znaleźć tutaj.

 

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Wydarzenia

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Newsletter

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • Powszechny Spis Rolny
 • Narodowy Spis Powszechny
 • Odpady
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.