Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Inwestycje drogowe

     W bieżącym roku zrealizowano szereg inwestycji drogowych, gdzie jedną z najważniejszych była modernizacja drogi gminnej nr 110422C od Świętosławia do granicy z Mazowszem. Drogę wykonano w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował odcinek o długości 1152 m i szerokości warstwy jezdnej 3,8-4,3 m, pokryty dywanikiem asfaltowym dwuwarstwowym, składającym się
z warstwy wiążącej i ścieralnej, o łącznej grubości 6 cm. Drugi etap tej drogi o długości 1038 m. wykonano w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm sposobem półwgłębnego spoinowania. Łączny koszt obydwu etapów obejmuje kwotę 771.845,60 zł.  Na realizację pierwszego etapu wyżej wymienionej inwestycji Gmina Ciechocin otrzymała dotację z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 195.840,00 zł. Natomiast drugi etap wykonano ze środków własnych.

   Kolejną inwestycją, którą udało nam się wykonać w tym roku, to modernizacja dwóch odcinków dróg w miejscowości Elgiszewo. Modernizacja objęła drogę osiedlową o długości 300 m i szerokości 4,5 m oraz odcinek drogi gminnej nr 110405 w kierunku Łęgi o długości 200 m i szerokości 4 m. Obydwie drogi wykonano metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami i emulsją. Łączny koszt wykonania obydwu odcinków wyniósł 113.659,28 zł. Modernizacja drogi osiedlowej odbyła się przy udziale środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Elgiszewo.

     Na pozostałe drogi gminne w ramach bieżących napraw trafiły takie materiały jak żużel, kruszywo mieszane i skrywa w łącznej ilości 3.200 ton. Dodać należy, że równania dróg dokonano na długości 210 km, co oznacza, że średnio na 105 km dróg gminnych każda była dwukrotnie równana.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • Odwarcie drogi w Świętosławiu
  Odwarcie drogi w Świętosławiu
 • Otwarcie drogi w Świętosławiu
  Otwarcie drogi w Świętosławiu

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • Powszechny Spis Rolny
 • Narodowy Spis Powszechny
 • Odpady
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.