Menu

Menu

Treść

Treść

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Rudawiu

  • -

       Wczesnośredniowieczne grodzisko w Rudawiu znajduje się w południowej części wsi około 1300 m na południe od jej centrum. Położone jest nad Jeziorem Piotrkowskim, przy jego północnym brzegu. Grodzisko zlokalizowane jest na niewielkim wyniesieniu, otoczonym podmokłymi łąkami. Pierwotnie była to wyspa jeziorna. Wzniesienie, na którym jest grodzisko, Jezioro Piotrkowskie oraz ciek Lubianka znajdują się w szerokiej rynnie subglacjalnej o przebiegu południkowym. W tym miejscu szerokość wynosi około             1 kilometra. Relikty jednoczłonowego grodu mają lekko owalny kształt, dłuższa średnica znajduje się na osi północy wschód – południowy zachód, krótsza na osi północny zachód – południowy wschód. Dłuższa średnica grodziska na poziomie jego podstawy ma długość ok. 80 m, krótsza średnica około 70 m. Na poziomie korony wałów dłuższa średnica ma długość około 50 m, a krótsza około 45 m. Grodzisko posiada eksponowaną w terenie formę, porośniętą jedynie trawą. Koron awałów znajduje się 7–8 m powyżej powierzchni otaczającego go terenu. Majdan grodziska jest zagłębiony i znajduje się około 2 m poniżej korony wałów. 
 

Źródło:

http://e-zabytek.nid.pl/Zabytek/szczegoly.php?ID=6  dn.09.10.2013 8:45

  • -
  • -
  • -
  • autor: zdjęć Dawid Brożek, własność: Gmina Ciechocin

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]