Menu

Menu

Treść

Treść

Skład Rady Gminy Ciechocin w kadencji 2024-2029

 1. Działdowski Lech - radny,
  lech.dzialdowski@ciechocin.pl

 2.  Elzanowska Agnieszka - radna,
  agnieszka.elzanowska@ciechocin.pl

 3. Karpiński Krzysztof - radny,
  krzysztof.karpinski@ciechocin.pl

 4. Konarski Piotr - Przewodniczący Rady Gminy,
  piotr.konarski@ciechocin.pl

 5.  Kozłowska Iwona - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy,
  iwona.kozlowska@ciechocin.pl

 6. Krzywdziński Cezary - radny,
  cezary.krzywdzinski@ciechocin.pl

 7. Ligmanowska Violetta - radna,
  violetta.ligmanowska@ciechocin.pl

 8. Nurkowska Grażyna - radna,
  grazyna.nurkowska@ciechocin.pl

 9. Romanowski Zbigniew - radny,
  zbigniew.romanowski@ciechocin.pl

 10. Sztandarski Michał - radny,
  michal.sztandarski@ciechocin.pl

 11. Szymczyk Dominika - radna,
  dominika.szymczyk@ciechocin.pl

 12. Wierzbowski Łukasz - radny,
  lukasz.wierzbowski@ciechocin.pl

 13. Wróblewski Sebastian - radny,
  sebastian.wroblewski@ciechocin.pl

 14. Zielińska Agata - radna,
  agata.zielinska@ciechocin.pl

 15. Żuchowski Arkadiusz - radny,
  arkadiusz.zuchowski@ciechocin.pl

Komisje

1. Komisja budżetu i finansów:

Michał Sztandarski - Przewodniczący,
Lech Działdowski - członek,
Grażyna Nurkowska - członek,
Zbigniew Romanowski - członek

 • _DSC0083

2. Komisja oświaty, kultury i zdrowia:

Agata Zielińska - Przewodnicząca,
Agnieszka Elzanowska - członek,
Violetta Ligmanowska - członek,
Michał Sztandarski – członek,
Dominika Szymczyk – członek 

 • _DSC0077

3. Komisja rolnictwa, rzemiosła, usług, planowania dróg i mostów
oraz gospodarki wodnej:

Arkadiusz Żuchowski - Przewodniczący,
Lech Działdowski - członek,
Cezary Krzywdziński - członek,
Sebastian Wróblewski - członek

 • _DSC0071

4. Komisja samorządu, prawa, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego:

Dominika Szymczyk - Przewodnicząca,
Krzysztof Karpiński - członek,
Łukasz Wierzbowski - członek,
Sebastian Wróblewski - członek

 • _DSC0066

5. Komisja Rewizyjna:

Łukasz Wierzbowski - Przewodniczący;
Agnieszka Elzanowska - członek;
Cezary Krzywdziński - członek;
Grażyna Nurkowska - członek;
Agata Zielińska - członek  

 • _DSC0045

6. Komisja skarg, wniosków i petycji:

Krzysztof Karpiński - Przewodniczący,
Violetta Ligmanowska - członek,
Arkadiusz Żuchowski - członek

 • _DSC0056

Nagrania Sesji Rady Gminy Ciechocin

 

Sesje Rady Gminy Ciechocin - kliknij tutaj

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]