Menu

Menu

Treść

Treść

 • -

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

                                                              UTYLIZACJA AZBESTU                                                           

Uprzejmie informuję osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania na utylizację azbestu udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, że do dnia 29 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Ciechocin, pok. nr 1 można składać indywidualne wnioski wskazujące ilość azbestu planowanego do utylizacji na danej nieruchomości w 2022 roku.

Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Natomiast nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie właściciel nieruchomości.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

 • demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest,
 • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.ciechocin.pl w zakładce „Środowisko > Azbest” oraz w Urzędzie Gminy Ciechocin pok. nr 1.

Więcej informacji u P. Tomasza Krasuskiego pod nr telefonu +48 56 683 77 81/83 (wew.35).

Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu

W ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"   Gmina Ciechocin uzyskała na lata 2021 - 2023 dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację  przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin". Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 71 500,00 zł.

drukuj (Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu)

 • logo rgb
 • logotyp-01

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechocin

Informujemy, że Gmina Ciechocin zawarła z Ministerstwem Rozwoju i Technologii Porozumienie w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na mocy, którego do 10.10.2022r. zostanie wykonana aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego połączona z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej.

Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu bądź posiadaczy azbestu zmagazynowanego prosimy o zgłaszanie tego faktu pod numerem telefonu 56 683 77 81 wew. 35

Ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie na jego usunięcie.

Zebrane dane będą podstawą do aktualizacji informacji znajdujących się w Bazie Azbestowej za pośrednictwem, której wysłane są roczne raporty o wyrobach azbestowych na terenie Gminy Ciechocin.

Moduł obrazujący w postaci mapy dane o wyrobach azbestowych na poziomie działek ewidencyjnych znajduje się pod adresem: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html

Wójt Gminy Ciechocin

   Andrzej Okruciński

drukuj (Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechocin)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

          Wójt Gminy Ciechocin, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zmówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, prowadzonym w formie zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia: 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin w 2022 roku.

w wyniku dokonanej oceny ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę

ECO-POL  sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 87 – 120 Pruszcz

   

                                                                     WÓJT GMINY CIECHOCIN

                                                                       ANDRZEJ OKRUCIŃSKI

 

drukuj ()

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

 • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
 • fax +48 56 683 77 08
 • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]