Menu

Menu

Treść

Treść

  • -

Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu

W ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"   Gmina Ciechocin uzyskała na lata 2021 - 2023 dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację  przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin". Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 71 500,00 zł.

drukuj (Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu)

  • logo rgb
  • logotyp-01

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechocin

Informujemy, że Gmina Ciechocin zawarła z Ministerstwem Rozwoju i Technologii Porozumienie w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na mocy, którego do 10.10.2022r. zostanie wykonana aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego połączona z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej.

Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu bądź posiadaczy azbestu zmagazynowanego prosimy o zgłaszanie tego faktu pod numerem telefonu 56 683 77 81 wew. 35

Ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie na jego usunięcie.

Zebrane dane będą podstawą do aktualizacji informacji znajdujących się w Bazie Azbestowej za pośrednictwem, której wysłane są roczne raporty o wyrobach azbestowych na terenie Gminy Ciechocin.

Moduł obrazujący w postaci mapy dane o wyrobach azbestowych na poziomie działek ewidencyjnych znajduje się pod adresem: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html

Wójt Gminy Ciechocin

   Andrzej Okruciński

drukuj (Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechocin)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

          Wójt Gminy Ciechocin, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zmówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, prowadzonym w formie zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia: 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin w 2022 roku.

w wyniku dokonanej oceny ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę

ECO-POL  sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 87 – 120 Pruszcz

   

                                                                     WÓJT GMINY CIECHOCIN

                                                                       ANDRZEJ OKRUCIŃSKI

drukuj ()

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

W związku z uzyskaniem na lata 2021 - 2023 przez Gminę Ciechocin dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją programu priorytetowego usuwania wyrobów zawierających azbest, proszę osoby zainteresowane o składanie informacji na temat wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu lub/i utylizacji w 2023 r., osobiście, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87 – 408 Ciechocin lub mailem na adres: ciechocin@ciechocin.pl zgodnie z wnioskiem zamieszczonym poniżej do dnia 31 marca 2023 roku. Demontaż i utylizacja  wyrobów zawierających azbest stanowi pomoc publiczną de minimis.

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN   )

Informacja dla rolników - beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. 

drukuj ()

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]