Menu

Menu

Treść

Treść

  • -

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

                                                              UTYLIZACJA AZBESTU                                                           

     Uprzejmie informuję osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania na utylizację azbestu udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, że do dnia 29 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Ciechocin, pok. nr 1 można składać indywidualne wnioski wskazujące ilość azbestu planowanego do utylizacji na danej nieruchomości w 2022 roku.

  Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Natomiast nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie właściciel nieruchomości.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
- demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest,
- transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.ciechocin.pl w zakładce „Azbest” oraz w Urzędzie Gminy Ciechocin pok. nr 1.

Więcej informacji u P. Tomasza Krasuskiego pod nr telefonu 56 683 77 81/83.(wew.35)

Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu

W ramach programu priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"   Gmina Ciechocin uzyskała na lata 2021 - 2023 dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy współfinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację  przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin". Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 71 500,00 zł.

drukuj (Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu)

  • logo rgb
  • logotyp-01

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]