Menu

Menu

Treść

Treść

Herb i Flaga Gminy Ciechocin

Herb oraz flaga Gminy Ciechocin po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przyjęte Uchwałą NR XX/89/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ciechocin oraz zasad ich użytkowania (Dz. Urz., poz. 1253 z dnia 05.06.2012).


Herb Gminy Ciechocin przedstawia na błękitnym polu złota krzywaśń pastorału w słup.

Flaga Gminy Ciechocin ma postać płata tkaniny koloru błękitnego o bokach, których stosunek długości do szerokości wynosi 5:8. Na jego lewej połowie znajduje się krzywaśń pastorału w słup.


Z racji uwarunkowań historycznych, tradycji i położenia geograficznego herb odzwierciedla symbole związane z Gminą Ciechocin.

W polu błękitnym złota krzywaśń pastorału w słup. Pastorał wyraża tradycje związane z biskupami włocławskimi, pokazuje troskę, zapobiega złu i symbolizuje służbę człowiekowi. Barwa błękitna tarczy oznacza wzniosłość, prawość i jednocześnie podkreśla cechy środowiska przyrodniczego Gminy Ciechocin, na której terenie znajdują się liczne jeziora i rzeka Drwęca. Złoto krzywaśni pastorału jest świadectwem szlachetności, uczciwości i dobra.

Zamysłem autorów herbu było połączenie elementów charakterystycznych dla Gminy Ciechocin i Diecezji Włocławskiej. Pastorał zaś wskazuje na szczególny wpływ biskupów włocławskich na rozwój Ciechocina.

  • Herb Gminy Ciechocin
    Herb Gminy Ciechocin
  • Flaga Gminy Ciechocin
    Flaga Gminy Ciechocin

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]