Menu

Menu

Treść

Treść

 • Wzor-tablicy

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. 

 

W poniższym załączniku znajduje się informacja na temat wymiany starego pieca i termomodernizacji swojego domu w ramach dofinansowania z programu "Czyste Powietrze".

Obowiązek złożenia deklaracji.

Mieszkańcom Gminy Ciechocin przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków. Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r. drogą elektroniczną bądź w formie papierowej.  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

drukuj (Obowiązek złożenia deklaracji.)

 • Ulotka-CEEB 1

Ogłoszenie o naborze wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 3 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” ORAZ O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2.

drukuj (Ogłoszenie o naborze wniosków)

 • Bez tytułu
 • Bez tytułu 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechocin

Ciechocin, dnia  22.03.2022 r.

Wójt Gminy Ciechocin informuje, że w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu w budynku urzędu gminy Ciechocin został utworzony punkt konsultacyjny zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje pomocne w wypełnianiu i składaniu wniosków o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń.

Punkt działa we wtorki i czwartki w godz. 1030  -  1530 w sali konferencyjnej urzędu gminy ( pok. nr 11 ) lub pod nr tel. 56-683-77-81 wew. 35.

W dniu 28.03.2022 r. o godz. 1430 w świetlicy wiejskiej w Ciechocinie odbędzie się szkolenie z zakresu programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze”.  

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi cykl webinariów : Wszystko o programie Czyste Powietrze. Terminy i szczegółowe agendy szkoleń dostępne są na : https://wfosigwtorun.clickmeeting.com/

Wójt Gminy Ciechocin

Andrzej Okruciński 

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechocin)

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechocin

Ciechocin, dnia  26.05.2022 r.

 

 

Wójt Gminy Ciechocin informuje, że w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu w budynku urzędu gminy Ciechocin został utworzony punkt konsultacyjny zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje pomocne w wypełnianiu i składaniu wniosków o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń.

Punkt działa we wtorki i czwartki w godz. 1030  -  1530 w sali konferencyjnej urzędu gminy ( pok. nr 11 ) lub pod nr tel. 56-683-77-81 wew. 35.

W dniu 30.05.2022 r. o godz. 15 30 w świetlicy wiejskiej w Ciechocinie odbędzie się szkolenie z zakresu programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze”.  

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi cykl webinariów : Wszystko o programie Czyste Powietrze. Terminy i szczegółowe agendy szkoleń dostępne są na : https://wfosigwtorun.clickmeeting.com/

 

Wójt Gminy Ciechocin

Andrzej Okruciński 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

  O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU

 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

 • Programem,
 • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
 • Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Warunki dotacji z prefinansowaniem :

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania.

Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.  Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.  Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi cykl webinariów : Wszystko o programie Czyste Powietrze. Terminy i szczegółowe agendy szkoleń dostępne są na : https://wfosigwtorun.clickmeeting.com/

 

 

Wójt Gminy Ciechocin

Andrzej Okruciński 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN   )

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy w ramach kampanii społecznej pn. „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ!” przypomina o istocie i potrzebie regularnego czyszczenia kominów.

Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Krajowa Izba Kominiarzy zwraca uwagę, że sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny! Dostrzega ona zagrożenie, które może pojawić się z początkiem sezonu grzewczego 2022/2023, a związanego z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie obsługiwały.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!”, która zwraca uwagę na potrzebę prawidłowej wentylacji pomieszczeń oraz zachęca do zainstalowania w domach lub mieszkaniach czujki tlenku węgla.

W załączeniu komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy oraz komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

drukuj ()

 • sadza_plonie_czad_zabija_zyj

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), informujemy, że obywatele składający deklarację CEEB w siedzibie urzędu po 20 września 2022 r. zobowiązani są robić to na nowym druku – zawierającym klauzulę o treści:

 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia."

 

Wszystkie deklaracje, które wpłynęły do urzędu przed 21 września br. wprowadzają Państwo na starych zasadach.

 

Aktualne wzory deklaracji CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji

 

Pozdrawiamy,


Zespół CEEB

https://CEEB.gov.pl/

drukuj ()

Informacja

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

          poniżej udostępniamy dane o ilości złożonych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

          Gospodarki Wodnej w Toruniu  o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła i poprawą

          efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu Gminy Ciechocin :

 

 

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

118 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

62 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

866 732 zł

 

 

                                                                                                                                                                                                             WÓJT GMINY CIECHOCIN

                                                                                                                                                                                                               ANDRZEJ OKRUCIŃSKI

Ciechocin, dnia  19.12.2022 r.

Wójt Gminy Ciechocin informuje, że w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu w budynku urzędu gminy Ciechocin został utworzony punkt konsultacyjny zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje pomocne w wypełnianiu i składaniu wniosków o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń.

Punkt działa we wtorki i czwartki w godz. 1030  -  1530 w sali konferencyjnej urzędu gminy ( pok. nr 11 ) lub pod nr tel. 56-683-77-81 wew. 35.

W dniu 23.12.2022 r. o godz. 1430 w świetlicy wiejskiej w Ciechocinie odbędzie się szkolenie z zakresu programu poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze”.  

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi cykl webinariów : Wszystko o programie Czyste Powietrze. Terminy i szczegółowe agendy szkoleń dostępne są na : https://wfosigwtorun.clickmeeting.com/

Wójt Gminy Ciechocin

Andrzej Okruciński 

drukuj ()

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Zmiana Programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:
1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
      a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
      b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,

2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
     a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
     b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Materiały do pobrania na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

drukuj (OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”)

Informacja

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

          poniżej udostępniamy dane za IV kwartał 2022 roku o ilości złożonych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu

          Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł

          ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu Gminy Ciechocin:

                                                                                                                                           

                         Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota wypłaconych dotacji

[zł]

            Ciechocin (gmina wiejska)

124

119

71

                1 030 258,33

 

WÓJT GMINY CIECHOCIN

                                                                                                                                                             ANDRZEJ OKRUCIŃSKI

 

drukuj (Informacja)

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]