Menu

Menu

Treść

Treść

Struktura organizacyjna

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój

Nr tel.

Sekretarz Marta Iwan-Łęgowska
sekretarz@ciechocin.pl
9

56 683 77 81/83 wew. 33

 

Referat Techniczny

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój

Nr tel.

Kierownik Referatu Technicznego Mariusz Gutowski
mariusz.gutowski@ciechocin.pl
1

56 683 77 81/83 wew. 35

Referent ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska Tomasz Krasuski
tomasz.krasuski@ciechocin.pl
1

56 683 77 81/83 wew. 35

Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej Agnieszka Malinowska
agnieszka.malinowska@ciechocin.pl
1

56 683 77 81/83 wew. 45

Pomoc administracyjna Artur Romanowski
artur.romanowski@ciechocin.pl
1

56 683 77 81/83 wew. 45

 

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój

Nr tel.

Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska Monika Pujer
monika.pujer@ciechocin.pl
2

56 683 77 81/83 wew. 43

Referent ds. inwestycji i planowania przestrzennego Paulina Figurska
paulina.figurska@ciechocin.pl
2

56 683 77 81/83 wew. 43

Podinspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami Magdalena Górecka
magdalena.gorecka@ciechocin.pl
2

56 683 77 81/83 wew. 39

 


Referat Finansowo-Podatkowy

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój

Nr tel.

Skarbnik Janusz Celmer
skarbnik@ciechocin.pl
4

56 683 77 81/83 wew. 42

Podinspektor ds. księgowości podatkowej i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Małgorzata Langowska-Pietruszka
malgorzata.pietruszka@ciechocin.pl
3

56 683 77 81/83 wew. 41

Podinspektor ds. księgowości Katarzyna Siwicka
katarzyna.siwicka@ciechocin.pl
5

56 683 77 81/83 wew. 36

Podinspektor ds. księgowości budżetowej Anna Keczmer
anna.keczmer@ciechocin.pl
5

56 683 77 81/83 wew. 36

Referent ds. wymiaru podatków i opłat Justyna Wojciechowska
justyna.wojciechowska@ciechocin.pl
7

56 683 77 81/83 wew. 38

Podinspektor ds. obsługi kasowej i ewidencji działalności gospodarczej Iwona Lemańska
iwona.lemanska@ciechocin.pl
7

56 683 77 81/83 wew. 38

Inspektor ds. płacowo-finansowych jednostek oświatowych Dorota Rybka
dorota.rybka@ciechocin.pl
---

56 683 77 96

Inspektor ds. księgowości jednostek oświatowych Daria Kozłowska
daria.kozlowska@ciechocin.pl

---

56 683 77 96

 

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój

Nr tel.

Kierownik Maria Pietrkiewicz
maria.pietrkiewicz@ciechocin.pl
10

56 683 77 81/83 wew. 46

Zastępca Kierownika Emilia Rożko
emilia.rozko@ciechocin.pl
10

56 683 77 81/83 wew. 40

 

Stanowiska samodzielne

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój

Nr tel.

Podinspektor ds. promocji Kinga Łęgowska
kinga.legowska@ciechocin.pl
6

56 683 77 81/83 wew. 37

Referent ds. oświaty i archiwum zakładowego Agnieszka Jabłońska
agnieszka.jablonska@ciechocin.pl
6

56 683 77 81/83 wew. 37

Referent ds. obsługi informatycznej Robert Łęgowski
robert.legowski@ciechocin.pl
6

56 683 77 81/83 wew. 37

Podinspektor ds. wojskowych, zdrowia i organizacji Grażyna Jaworska
grazyna.jaworska@ciechocin.pl
8

56 683 77 81/83 wew. 31

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr Emilia Rożko
emilia.rozko@ciechocin.pl
10

56 683 77 81/83 wew. 40

Inspektor ds. obywatelskich Maria Pietrkiewicz
maria.pietrkiewicz@ciechocin.pl
10

56 683 77 81/83 wew. 46

 

Stanowiska pomocnicze

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój

Nr tel.

Sekretarka Edyta Sadowska
ciechocin@ciechocin.pl
8

56 683 77 81/83 wew. 32

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]