Menu

Menu

Treść

  • Start >
  • Oświata >
  • Szkoła Podstawowa im. Oskar Kolberga w Ciechocinie >

Treść

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

     

  • Logo SP Ciechocin

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
Ciechocin 167
87-408 Ciechocin
woj.
kujawsko-pomorskie
Tel/fax: 56 683 77 87
e-mail: spciech@interia.pl
www.spciechocin.stronyzklasa.pl


 

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie rozpoczęła swoją działalność w latach sześćdziesiątych XX wieku. Początkowo Zajęcia odbywały się w dwóch prywatnych budynkach - dwie izby lekcyjne mieściły się w budynku w Ciechocinie, jedna w wynajętym budynku w Elgiszewie. W ramach nowej placówki oświatowej funkcjonowało sześć klas, zajęcia lekcyjne natomiast były prowadzone przez trzech nauczycieli. Niezwykle istotnym wydarzeniem w historii funkcjonowania naszej szkoły był dzień 1 września 1962 roku, kiedy to oddano do użytku nowy budynek szkoły. Jest on wykorzystywany do dnia dzisiejszego. 

W roku 1991 reaktywowano zespół ludowy, który poprowadziła i prowadzi do dnia dzisiejszego, pani Bernadeta Kubacka, a w 1999 roku do współpracy dołączyła pani Barbara Rumińska – Szczęśniak. W 2000 roku grupa taneczno – teatralna przyjęła nazwę „Ciechowiacy”. Zespół czynnie uczestniczy w krzewieniu elementów kultury ludowej. Dzieci doskonalą swoje zdolności muzyczne, uwrażliwiają się na piękno kultury oraz rozsławiają Szkołę Podstawową w Ciechocinie i całą gminę Ciechocin. Ważnym przedsięwzięciem, w pielęgnowaniu tradycji lokalnych i regionalnych, było utworzenie w 2001 roku izby regionalnej.

Szkoła w swoim programie wychowawczym silny nacisk kładzie na krzewienie kultury i obyczajów ludowych, dlatego nowym projektem było nadanie jej imienia. Dnia 18 września 2014 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski wystąpili do Rady Gminy z wnioskiem o nadanie jej imienia Oskara Kolberga.

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie realizuje szereg projektów edukacyjnych m.in.:

- mPotęga
- Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój
- Erasmus+ 2018-2020

Więcej informacji na temat działalności Szkoły znajdziecie Państwo tutaj.


Obecnie do Szkoły uczęszcza 262 uczniów oraz funkcjonuje w trzech budynkach:

  • Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Elgiszewie

1. Budynek w Elgiszewie – funkcjonują w nim dwie najmłodsze grupy oddziału przedszkolnego:

- Grupa „Groszki”  3-latki

- Grupa „Biedronki” 4-latki


 

  • Budynek w Ciechocinie

2. Budynek w Ciechocinie – przeznaczony dla dzieci starszych grup przedszkolnych oraz edukacji wczesnoszkolnej:

- Grupa „Jeżyki” 5-latki

- Odwidział przedszkolny „0”

- Klasa I, II oraz III a i III b


 

  • Hala sportowa w Nowej Wsi

3. Budynek w Nowej Wsi – uczęszczają do niego uczniowie kolejnego etapu edukacyjnego:

- klasa IV, V, VI, VII a i VII b, VIII.

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]