Menu

Menu

Treść

 • Start >
 • Oświata >
 • Szkoła Podstawowa im. Oskar Kolberga w Ciechocinie >

Treść

 • Logo SP Ciechocin

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie

Dane teleadresowe

Ciechocin 167, 87-408 Ciechocin
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa w Ciechocinie rozpoczęła swoją działalność w latach sześćdziesiątych XX wieku. Początkowo Zajęcia odbywały się w dwóch prywatnych budynkach - dwie izby lekcyjne mieściły się w budynku w Ciechocinie, jedna w wynajętym budynku w Elgiszewie. W ramach nowej placówki oświatowej funkcjonowało sześć klas, zajęcia lekcyjne natomiast były prowadzone przez trzech nauczycieli. Niezwykle istotnym wydarzeniem w historii funkcjonowania naszej szkoły był dzień 1 września 1962 roku, kiedy to oddano do użytku nowy budynek szkoły. Jest on wykorzystywany do dnia dzisiejszego. 

W roku 1991 reaktywowano zespół ludowy, który poprowadziła i prowadzi do dnia dzisiejszego, pani Bernadeta Kubacka, a w 1999 roku do współpracy dołączyła pani Barbara Rumińska-Szczęśniak. W 2000 roku grupa taneczno-teatralna przyjęła nazwę „Ciechowiacy”. Zespół czynnie uczestniczy w krzewieniu elementów kultury ludowej. Dzieci doskonalą swoje zdolności muzyczne, uwrażliwiają się na piękno kultury oraz rozsławiają Szkołę Podstawową w Ciechocinie i całą gminę Ciechocin. Ważnym przedsięwzięciem, w pielęgnowaniu tradycji lokalnych i regionalnych, było utworzenie w 2001 roku izby regionalnej.

Szkoła w swoim programie wychowawczym silny nacisk kładzie na krzewienie kultury i obyczajów ludowych, dlatego nowym projektem było nadanie jej imienia. Dnia 18 września 2014 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski wystąpili do Rady Gminy z wnioskiem o nadanie jej imienia Oskara Kolberga.

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie realizuje szereg projektów edukacyjnych m.in.:

 • mPotęga,
 • Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój,
 • Erasmus+ 2018-2020.

Więcej informacji na temat działalności Szkoły znajdziecie Państwo tutaj.


Obecnie do Szkoły uczęszcza 262 uczniów oraz funkcjonuje w trzech budynkach:

 • Piknik Rodzinny w Przedszkolu w Elgiszewie

Budynek w Elgiszewie – funkcjonują w nim dwie najmłodsze grupy oddziału przedszkolnego:

 • Grupa „Groszki”  3-latki
 • Grupa „Biedronki” 4-latki

 

 • Budynek w Ciechocinie

Budynek w Ciechocinie – przeznaczony dla dzieci starszych grup przedszkolnych oraz edukacji wczesnoszkolnej:

 • Grupa „Jeżyki” 5-latki
 • Odwidział przedszkolny „0”
 • Klasa I, II oraz III a i III b

 

 • Hala sportowa w Nowej Wsi

Budynek w Nowej Wsi – uczęszczają do niego uczniowie kolejnego etapu edukacyjnego:

 • klasa IV, V, VI, VII a i VII b, VIII.

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]