Menu

Menu

Treść

Treść

Konkurs z Obrony Cywilnej

Gminny konkurs plastyczny „Obrona Cywilna wokół nas” pod hasłem „SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ” organizowany jest przez Wójta Gminy Ciechocin pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Szefa Obrony Cywilnej Województwa.

Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej rozumianej jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnorodnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Uczestnicy startują w trzech grupach – grupa I (uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych), grupa II (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych), grupa III (uczniowie klas 1-3 gimnazjum). W konkursie wzięły udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu. Wygrane prace z etapu szkolnego zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, który zostanie rozstrzygnięty 28 kwietnia 2017 r. Następnie najlepsze prace wyłonione w etapie gminnym zostaną przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do eliminacji wojewódzkich.

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]