Menu

Menu

Treść

Treść

Konkurs z Obrony Cywilnej

     Gminny konkurs plastyczny „Obrona Cywilna wokół nas” pod hasłem „SYGNAŁY ALARMOWE – ZNAM I WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ” organizowany jest przez Wójta Gminy Ciechocin pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Szefa Obrony Cywilnej Województwa.

      Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej rozumianej jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma promować właściwe postawy wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego zachowania i reagowania wobec różnorodnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń o charakterze kryzysowym.

       Uczestnicy startują w trzech grupach – grupa I (uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych), grupa II (uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych), grupa III (uczniowie klas 1-3 gimnazjum). W konkursie wzięły udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu. Wygrane prace z etapu szkolnego zostały zakwalifikowane do etapu gminnego, który zostanie rozstrzygnięty 28 kwietnia 2017 r. Następnie najlepsze prace wyłonione w etapie gminnym zostaną przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do eliminacji wojewódzkich.

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]