Menu

Menu

Treść

Treść

W poniższym załączniku znajduje się Harmonogram Wywozu Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Ciechocin. 

Numer konta bankowego - odpady:

90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

Gospodarka odpadami

 Gmina Ciechocin informuje, iż przedsiębiorstwem, które obsługuje naszą gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźno, ul. Matejki 13, tel. 566873190.  

   Jednocześnie PUKiM Ekosystem sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ciechocin. Punkt znajduje się  w miejscowości Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski. Dostarczone odpady przyjmowane są bezpłatnie.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach  od 10:00 do 14:00.

Wykaz przyjmowanych odpadów:

  • przeterminowane leki
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble odpady wielkogabarytowe,
  • odpady selektywnie zebrane (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmian budowy
  • chemikalia i zużyte opony samochodowe w rozmiarze do 17 cali,
  • odzież i tekstylia.

 

 

 

                                                                                                                                                                     Wójt

                                                       Andrzej Okruciński

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania i czystości w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm. ) Wójt Gminy Ciechocin  udostępnia adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów. Lista adresów znajduje się w załaczniku poniżej. 

 

 

drukuj (Gospodarka odpadami)

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]