Menu

Menu

Treść

Treść

W poniższym załączniku znajduje się Harmonogram Wywozu Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Ciechocin. 

Numer konta bankowego - odpady:

90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

Gospodarka odpadami

 Gmina Ciechocin informuje, iż przedsiębiorstwem, które obsługuje naszą gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźno, ul. Matejki 13, tel. 566873190.  

   Jednocześnie PUKiM Ekosystem sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ciechocin. Punkt znajduje się  w miejscowości Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski. Dostarczone odpady przyjmowane są bezpłatnie.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach  od 10:00 do 14:00.

Wykaz przyjmowanych odpadów:

 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble odpady wielkogabarytowe,
 • odpady selektywnie zebrane (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmian budowy
 • chemikalia i zużyte opony samochodowe w rozmiarze do 17 cali,
 • odzież i tekstylia.

 

 

 

                                                                                                                                                                     Wójt

                                                       Andrzej Okruciński

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania i czystości w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm. ) Wójt Gminy Ciechocin  udostępnia adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów. Lista adresów znajduje się w załaczniku poniżej. 

 

 

drukuj (Gospodarka odpadami)

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

 • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
 • fax +48 56 683 77 08
 • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]