Menu

Menu

Treść

Treść

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechocin

Informujemy, że Gmina Ciechocin zawarła z Ministerstwem Rozwoju i Technologii Porozumienie w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na mocy, którego do 10.10.2022r. zostanie wykonana aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego połączona z wprowadzeniem danych do Bazy Azbestowej.

Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu bądź posiadaczy azbestu zmagazynowanego prosimy o zgłaszanie tego faktu pod numerem telefonu 56 683 77 81 wew. 35

Ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie na jego usunięcie.

Zebrane dane będą podstawą do aktualizacji informacji znajdujących się w Bazie Azbestowej za pośrednictwem, której wysłane są roczne raporty o wyrobach azbestowych na terenie Gminy Ciechocin.

Moduł obrazujący w postaci mapy dane o wyrobach azbestowych na poziomie działek ewidencyjnych znajduje się pod adresem: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html

Wójt Gminy Ciechocin

   Andrzej Okruciński

drukuj (Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechocin)

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]