Menu

Menu

Treść

Treść

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN   

          Wójt Gminy Ciechocin, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zmówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, prowadzonym w formie zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia: 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechocin w 2022 roku.

w wyniku dokonanej oceny ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę

ECO-POL  sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 87 – 120 Pruszcz

   

                                                                     WÓJT GMINY CIECHOCIN

                                                                       ANDRZEJ OKRUCIŃSKI

 

drukuj ()

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]