Menu

Treść

Treść

Informacja Wójta Gminy Ciechocin - szacowanie szkód w uprawach

Wójt Gminy Ciechocin informuje, iż w związku ze zgłoszeniami rolników o stratach jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących w I połowie lipca 2021 r. deszczy nawalnych, istnieje możliwość składania w Urzędzie Gminy Ciechocin wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach, w której szkoda objęła co najmniej 30% powierzchni danej uprawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

WAŻNE !!! -  powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłat bezpośrednich, dlatego załącznikiem KONIECZNYM do wniosku jest WYKAZ DZIAŁEK DEKLAROWANYCH DO PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA ROK 2021.

Jednocześnie nadmienia się, że obecnie nie ma informacji w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2021 roku suszy, huraganu, grady, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Szacowanie szkód można dokonać tylko w przypadku tych upraw, które znajdują się jeszcze na polu!

 

 

WÓJT GMINY CIECHOCIN

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]