Menu

Treść

Treść

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Aktualne Oferty Pracy

  Aktualne Oferty Pracy

  2024.06.18

  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do zapoznania sie z aktualnymi ofertami pracy. Więcej informacji pod nr tel.: 56 683 52 30 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Szosa Rypińska 26 Golub-Dobrzyń.

 • Jak segregować?

  Jak segregować?

  2024.06.18

  Segregacja odpadów to nie tylko obowiązek, ale także kluczowy element dbania o nasze środowisko, który pozwala na zmniejszenie ilości śmieci trafiających na składowiska.

 • Informacja

  Informacja

  2024.06.18

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, o terminie wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywnościowo-Rzeczowego w Toruniu. 

 • Kolonie letnie

  Kolonie letnie

  2024.06.14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż  otrzymał propozycję koloni letnich. Organizatorem kolonii jest  Centrum Wspierania Młodzieży w Bydgoszczy.

 • -

  Informacja KRUS

  2024.06.13

  5 czerwca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, która przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. Oznacza to, że do tego czasu zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian. 

 • Nowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechocinie

  Nowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechocinie

  2024.06.12

  Wójt Gminy Ciechocin Pan Andrzej Okruciński wręczył akt powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Ciechocinie Pani Agnieszce Zarębskiej.

 • Wyniki wyborów

  Wyniki wyborów

  2024.06.10
  Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w Gminie Ciechocin. Więcej informacji: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/40502
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego

  Wybory do Parlamentu Europejskiego

  2024.06.07

  Samorządy miejskie i gminne, koła gospodyń wiejskich, formacje ochotniczej straży oraz sołectwa w całym regionie mają szansę na nagrodę za pomysłową, a w przypadku samorządów także skuteczną kampanię, która skłoni mieszkańców do licznego udziału w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 • -

  Kontrola

  2024.06.06

  Pracownicy Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Gminy Ciechocin prowadzą kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych.

 • Informacja KRUS

  Informacja KRUS

  2024.05.31

  Informacja o nowych kwotach przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od 1 czerwca 2024 r.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]