Menu

Treść

Treść

Komunikat Ministra Zdrowia

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 marca 2021 r. dotyczący organizacji szczepień dla dorosłych pacjentów przewlekle chorych z ryzykiem ciężkiego przebiegu Covid-19 (grupa 1b): rozszerzone kryteria kwalifikacji do grupy 1b, oraz informacja o sposobie wystawiania e-skierowań na szczepienie dla niektórych pacjentów.

Kryteria kwalifikujące do grupy 1b (osoby ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi) zostały rozszerzone. W związku z tym do grupy 1b należą osoby:

- z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,

- u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,

- po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,

- oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),

- poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,

- dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

E-skierowania na szczepienie: Dla większości pacjentów skierowania na szczepienie zostały wygenerowane automatycznie przez CeZ. Jednakże niektóre osoby zakwalifikowane do grupy 1b nie będą miały automatycznie wystawionych e-skierowań z uwagi na brak danych o takich osobach w NFZ, przykłady: osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osoby oczekujące na przeszczep, osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia lub osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych. W takich przypadkach skierowanie na szczepienie może wystawić lekarz prowadzący (np. onkolog) lub lekarz POZ.

Procedura i szczegóły wystawienia e-skierowania:

- E-skierowanie na szczepienie jest ważne przez 90 dni od dnia wystawienia (w razie potrzeby, po tym terminie można wystawić kolejne).

- E-skierowanie na szczepienie wystawiane jest w tożsamy sposób jak inne e-skierowania (z poziomu aplikacji gabinet.gov.pl lub systemu gabinetowego / szpitalnego, z którego na co dzień korzysta dany lekarz, w zależności od gotowości danego dostawcy – materiały informacyjne i szkoleniowe o e-skierowaniu są tu:

https://www.ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie).

- W imieniu lekarza, e-skierowanie może wystawić również asystent medyczny.

- E-skierowanie na szczepienie wystawia się na:

- procedurę (ICD-9) 99.557 – Szczepienie przeciw COVID-19.

- rozpoznanie (ICD-10) Z25.8 - Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym.

- Na e-skierowaniu w polu komentarz należy dopisać: grupa 1b – Comirnaty/ Moderna.

- Podstawa prawna wystawienia e-skierowania na szczepienie znajduje się w art. 21d ustawy   z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]