Menu

Treść

Treść

Umowa podpisana

Dnia 24 listopada w ramach ogłoszonego przetargu dotyczącego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Świętosław, Ciechocin i Elgiszewo podpisano umowę na realizacje zadania. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, które to złożyło najkorzystniejszą ofertę a zadanie wyceniono na 418 387,98 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy Ciechocin w której skład wchodzi przebudowa drogi gminnej nr 110431 C oraz drogi gminnej na działce nr 386 w m. Ciechocin, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elgiszewo zlokalizowanego na działce nr 265, przebudowa drogi gminnej nr 110441C w miejscowości Świętosław od KM 0+000 do KM 0+280. Realizacja przedmiotowego zadania znacząco wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciechocin.

drukuj (Umowa podpisana)

  • osoby podpisujące umowę i kierownicy referatów
  • wójt, skarbnik, właściciel firmy podpisują dokumenty
  • wójt przekazuje dokumenty

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]