Menu

Treść

Treść

Kolejna umowa o remont drogi

Dnia 24.11.2021 r. Gmina Ciechocin podpisała umowę z wykonawcą Zakład Drogowo Budowlany Rogowo na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 110444C oraz części drogi gminnej nr 110445C w miejscowości Rudaw”. W ramach prac modernizacyjnych na odcinku 998 mb wykonane zostaną między innymi: roboty pomiarowe i ziemne,  podbudowa, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oznakowanie dróg, urządzenie bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie zjazdów. Kwota za jaką to zadanie zostanie zrealizowane wyniesie 572 638,80  zł brutto, w tym dofinansowanie w wysokości 289 025,00 zł. Pozyskane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin realizacji zadania to 09.05.2022 r.

To już kolejna dofinansowana droga, która zostanie poddana modernizacji w naszej gminie. Dzięki tej inwestycji droga będzie bezpieczna i wygodna. Inwestycja jest konieczna ponieważ droga od dawna nie była modernizowana, a co za tym idzie uległa znacznej degradacji, bez finansowego wsparcia środkami zewnętrznymi wiele inwestycji w samorządach nie mogłoby być realizowanych, tym bardziej, że są to kosztowne przedsięwzięcia, jak chociażby remonty czy budowy dróg gminnych.

drukuj (Kolejna umowa o remont drogi)

  • Uczestnicy spotkania sprawdzają i podpisują umowę
  • Wójt, Skarbnik i Pani Prezes podpisują umowę
  • Wójt przekazuje dokumentację

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]