Menu

Treść

Treść

Wotum zaufania

Dnia 23 czerwca 2022r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Ciechocin głównym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciechocin wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.
Zanim doszło do głosowania Sekretarz Gminy Ciechocin Pani Marta Iwan-Łęgowska przedstawiła radnym raport o stanie gminy za 2021 rok. Dokument zawiera podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada wyraziła aprobatę dla działalności wójta w 2021 roku i udzieliła mu absolutorium. Gratulacje wójtowi i radzie złożył obecny na posiedzeniu Starosta Golubsko -Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski jednocześnie dziękując za współpracę.
Wójt skierował podziękowania za współprace w minionym roku radnym gminy i współpracownikom.

drukuj (Wotum zaufania)

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]