Menu

Treść

Treść

Zaświadczenie o dochodach

Informacja dotycząca otrzymania zaświadczenia o dochodach

Szanowni Państwo,

od lipca 2022 r. zaświadczenie o wysokości dochodów w formie elektronicznej można uzyskać logując się na stronę:                           www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

- zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika (ZAS-DF),

- zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU).

Zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego wydane poprzez e-Urząd Skarbowy ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy i jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS o treści: „Pismo wygenerowane w e-Urzędzie Skarbowym opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”.

Aby otrzymać zaświadczenie bezpłatnie, w ciągu kilku minut, wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Jak złożyć wniosek

      zaloguj się na www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/,

      wyraź zgodę na e-Korespondencję i uzupełnij dane do powiadomień,

      w zakładce «złóż dokument» wybierz i uzupełnij zaświadczenie o dochodach,

      jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe za 2020 lub 2021 rok w ciągu kilku minut odbierz zaświadczenie o swoim dochodzie i przedstaw dokument w instytucji wskazanej we wniosku. 

 

Wydanie zaświadczenia na wniosek złożony w e-Urzędzie Skarbowym nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

1.   Art. 306i w związku z art. 306ka ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).

organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu. W przypadku gdy zaświadczenia są generowane automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, przepisy działu VIII a stosuje się odpowiednio.

2. Art. 3b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.):

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie przez organ Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenia na wniosek złożony za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

drukuj (Zaświadczenie o dochodach)

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]