Menu

Treść

Treść

Kolejne wydłużenie naboru

Informujemy o kolejnym wydłużeniu terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zwany w skrócie programem  „pomoc dla Rodziny- klęski 2022”  oraz o zmianach

Nowy termin  składania kompletnych wniosków oraz uzupełnień do już złożonych wniosków to 30.11.2022r.

- Zgodnie ze zmianą przepisów rolnik ma obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopie faktur lub inne dokumenty  potwierdzające sprzedaż z działalności prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.  (w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto).

 

UWAGA !

  Wnioski bądź  uzupełnienia wniosków (kopie faktur lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż), które nie wpłyną do 30 listopada 2022r. do właściwego Biura Powiatowego ARiMR nie będą rozpatrywane.

 

-----------------------------------------------------

Wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zwany w skrócie programem „pomoc dla Rodziny- klęski 2022”,  oraz o zmianach w programie przede wszystkim w zakresie:

- przedłużenie naboru wniosków do 23 listopada br.;

- konieczności dołączania faktur do wniosków (do wniosków już wcześniej złożonych - również) w terminie do 23 listopada br.;

Ważna daty wpływu dokumentu do właściwego Biura Powiatowego,

- wysyłając pocztą dokumenty należy uwzględnić ewentualny czas dostarczenia, bo liczy się data wpływu do Biura Powiatowego, a nie data stempla pocztowego

- należy pamiętać o właściwym adresowaniu przesyłek zarówno pocztowych jak i tych wysyłanych poprzez ePUAP, jeżeli wniosek nie wpłynie w terminie z uwagi na zły adres, nie będzie rozpatrywany.

- wnioski muszą być kompletne

Zgodnie ze zmianą przepisów rolnik ma obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopie faktur potwierdzających sprzedaż z działalności prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.
(w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto).

W przypadku wniosków już złożonych rolnik może dostarczyć faktury wraz pismem przewodnim lub z formularzem wniosku z zaznaczonym celem „zmiana do wniosku”

 

UWAGA !

  Wnioski bądź faktury stanowiące uzupełnienie wniosków, które nie wpłyną do 23 listopada 2022r. do właściwego Biura Powiatowego ARiMR nie będą rozpatrywane.

 

drukuj (Kolejne wydłużenie naboru)

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]