Menu

Samorząd

Menu

Treść

Samorząd

Poniższy dział zawiera informacje związane z organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Rady Gminy Ciechocin: Radą Gminy Ciechocin oraz Wójtem Gminy Ciechocin.

Dział zawiera również informacje o działalności Urzędu Gminy Ciechocin, Biblioteki Gminnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Można w nim znaleźć wzory niezbędnych wniosków i dokumentów.

Gmina

Menu

Treść

Gmina

Poniższy dział zawiera informacje o instytucjach funkcjonujących na terenie Gminy Ciechocin. Możecie Państwo znaleźć w nim podstawowe dane kontaktowe, krótką charakterystykę oraz zasady ich funkcjonowania.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Podsumowanie kadencji 2018-2024

Oświata

Menu

Treść

Oświata

Poniższy dział zawiera informacje związane z funkcjonowaniem systemu oświaty na terenie Gminy Ciechocin.

W Gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, do których uczęszcza łącznie blisko 400 uczniów razem z oddziałami przedszkolnymi:

 • Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu

Środowisko

Menu

Treść

Ochrona środowiska

W poniższym dziale znajdują się informacje związane z funkcjonowaniem gospodarki wywozu odpadów komunalnych oraz zasad usuwania azbestu.

W dziale umieszczono aktualny harmonogram i deklarację wywozu odpadów oraz wniosek na utylizację azbestu.

Bezpieczeństwo

Menu

Treść

KONTAKT I TELEFONY ALARMOWE:

 • Osoba odpowiedzialna za sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe na terenie Gminy Ciechocin - Magdalena Górecka – podinspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami, tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83, kom. +48 508 793 246
 • Komenda Powiatowa Policji, ul. Piłsudskiego 19, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. Oficer dyżurny
  Telefon: +48 56 682 32 00, +48 56 682 32 21, Faks: +48 56 682 01 30
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - ul. Lipnowska 9, +48 56 683 22 44
  tel./fax +48 56 683 53 89, +48 56 683 22 44, +48 56 683 22 45
 • Pogotowie Ratunkowe Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń, Centrala - tel. +48 56 683 22 91, +48 56 683 22 92, +48 56 683 22 93, Sekretariat - tel./fax +48 56 683 2205, e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl
 • Pogotowie Energetyczne - 991
 • Pogotowie Gazowe - 992
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu - 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Brzozowa 9
  tel./fax +48 56 683 28 87, strona internetowa: http://www.golubdobrzyn.piwet.org/

Turystyka

Menu

Treść

Zawarte w tej zakładce informacje pozwolą Państwu sprawnie poruszać się na terenie Gminy Ciechocin. Dowiecie się jak do nas dojechać. Znajdziecie najważniejsze dane teleadresowe instytucji znajdujących się na terenie Gminy. Poznacie najciekawsze zabytki, szlaki turystyczne oraz historię naszej małej ojczyzny.

Udostępniamy również informacje o bazie noclegowej, aby zachęcić Państwa nie tylko do przyjazdu, ale pozostania u nas jak najdłużej.

Wiosna

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]