Menu

Treść

Treść

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Spotkanie z organizacjami

  Spotkanie z organizacjami

  2021.11.16

  Dnia 16 listopada br. w Urzędzie Gminy Ciechocin odbyło się spotkanie z Panią Elżbietą Oskwarek przedstawicielką Stowarzyszenia TŁOK na temat wsparcia finansowego organizacji pozarządowych z terenu Gminy Ciechocin. W spotkaniu uczestniczyli głównie przedstawiciele Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

 • Informacja o terminach polowań

  Informacja o terminach polowań

  2021.11.15

  Wójt Gminy Ciechocin, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.2020.16832033) w załączeniu przekazuje informacje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Ciechocin.

 • Zamknięcie drogi

  Zamknięcie drogi

  2021.11.15
  Szanowni mieszkańcy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że w związku z trwającym remontem drogi wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Małszyce, w dniach 16-17 listopada br. w godzinach 7.00-17.00 droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
 • Obowiązki zarządcy budynku

  Obowiązki zarządcy budynku

  2021.11.12
  Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów. Zalecamy sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 
 • Szczepienie przeciw pneumokokom

  Szczepienie przeciw pneumokokom

  2021.11.12

  Informujemy mieszkańców o możliwości zaszczepienia się przeciw pneumokokom. W programie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 65 lat zameldowane na terenie Gminy Ciechocin. Zgłowszenia na szczepienie można dokonywać do 31 grudnia 2021r. realizacja zaplanowana na 2022 r. 

 • Harmonogram pobór podatku

  Harmonogram pobór podatku

  2021.11.10

  Szanowni Państwo, informujemy o poborze IV raty podatku przez Inkasenta – Sołtysa bądź dokonywania wpłat w Kasie Urzędu Gminy Ciechocin w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie przypominamy o obowiązku zachowania szczególnych środków ostrożności: zasłaniania ust i nosa, noszenia rękawic oraz dezynfekcji rąk.

 • Konsultacja

  Konsultacja

  2021.11.10

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ciechocin na lata 2022-2036

 • KRUS informuje

  KRUS informuje

  2021.11.09

  Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS. Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Dofinansowanie dla biblioteki

  Dofinansowanie dla bibliotek

  2021.11.08

  Informujemy czytelników, iż Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin otrzymała 3890,00 na zakup nowości wydawniczych. Do naszych bibliotek zostaną zakupione książki oraz ebooki i audiobooki. Środki pozyskane ze wsparcia NPRCz 2.0., będą przeznaczone na zakup pozycji z literatury pięknej (polskiej i obcej), reportaży, poradników.

 • Informacja Wody Polskie

  Informacja Wody Polskie

  2021.11.08

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przekazuje informację na temat obowiązku utrzymania i wykonywania prac konserwatorskich urządzeń melioracji wodnych. 

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]