Menu

Treść

Treść

Gmina Ciechocin otrzymała grant w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Założenia regulaminowe o powierzenie grantu „Dostępny Samorząd” mają na celu poprawę dostępności budynków i usług świadczonych przez Samorządy Terytorialne na terenie całego kraju. Szerokie spektrum poprawy dostępności pogrupowano w działy: wzrok, słuch, ruch, dostępność poznawcza.

Gmina Ciechocin otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięć: 
1. Zakupu i montażu windy zewnętrznej przy schodach prowadzących do budynku Urzędu Gminy Ciechocin.

2. Zakupu i montażu pętli indukcyjnych stanowiskowych w budynku Urzędu Gminy oraz w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ciechocin.

3. Zakupu zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi do usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line w budynku Urzędu Gminy.

4. Zakupu tabletu- urządzenia przenośnego z dostępem do usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line.

5. Zakupu usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line oraz instalacja powyższej usługi.

6. Zakupu ramek ułatwiających złożenie podpisu na dokumentach urzędowych.

7. Zakupu kontrastowego oznaczenia stopni na schodach.

8. Zakupu i montażu kontrastowego oznaczenia drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów.
9. Zakupu i montażu dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami.
10. Zakup i montaż pochwytów w łazienkach.

11. Wykonania oznaczeń za pomocą piktogramów- tabliczki.

drukuj ()

 • Gmina-Ciechocin
 • Bez tytułu

Gmina Ciechocin otrzymała grant w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Działania Gminy na rzecz poprawy dostępności w urzędzie i jednostkach podległych zostaną w 100% sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji „Dostępny Samorząd”.

W ramach realizacji powyższych zadań zgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu Gmina Ciechocin planuje dokonać:

 1. Zakupu i montażu windy zewnętrznej przy schodach prowadzących do budynku Urzędu Gminy Ciechocin.
 2. Zakupu i montażu pętli indukcyjnych stanowiskowych w budynku Urzędu Gminy oraz w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ciechocin.
 3. Zakupu zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi do usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line w budynku Urzędu Gminy.
 4. Zakupu tabletu- urządzenia przenośnego z dostępem do usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line.
 5. Zakupu usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line oraz instalacja powyższej usługi.
 6. Zakupu ramek ułatwiających złożenie podpisu na dokumentach urzędowych.
 7. Zakupu kontrastowego oznaczenia stopni na schodach.
 8. Zakupu i montażu kontrastowego oznaczenia drzwi  wykonanych z przezroczystych materiałów.
 9. Zakupu i montażu dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami.
 10. Zakup i montaż pochwytów w łazienkach.
 11. Wykonania oznaczeń za pomocą piktogramów- tabliczki.

Realizacja zadań grantowych przewidziana jest na rok 2023. Trwałość projektu wynosi 5 lat od rozliczenia dokumentacji grantowych przez PFRON.

W lutym bieżącego roku Gmina Ciechocin dokonała szacowania wartości zamówienia zakładanych w budżecie grantowym zadań. Na podstawie przesłanych ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo produkty, które spełniały wymagania określone w przygotowanych opisach przedmiotu zamówienia.

W toku postępowania o zamówieniach publicznych przeprowadzonym przez pracowników Urzędu Gminy Ciechocin firma NIK-NAT Sp. z o. o. została wyłoniona jako wykonawca zadania   Zakup i montaż windy zewnętrznej przy schodach prowadzących do budynku Urzędu Gminy Ciechocin. Firma NIK-NAT Sp. z o. o.  przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację tego zadania.

W dniu 03.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciechocin  podpisano umowę z przedstawicielem  firmy NIK-NAT Sp. z o. o.  z siedzibą w Rudawiu na realizację zadania  Zakup i montaż windy zewnętrznej przy schodach prowadzących do budynku Urzędu Gminy Ciechocin. Zgodnie z zapisami umowy realizacja zadania odbędzie się do 31.05.2023 r.

Równolegle do prac związanych z montażem windy przed budynkiem Urzędu Gminy Ciechocin realizowane będą prace związane z remontem schodów prowadzących do budynku Urzędu. W dniu 08.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy została podpisana umowa na realizację tego zadania z przedstawicielem firmy NIK-NAT Sp. z o. o. z siedzibą w Rudawiu. Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych Gminy Ciechocin. W toku postępowania o zamówieniach publicznych przeprowadzonym przez pracowników Urzędu Gminy Ciechocin firma NIK-NAT Sp. z o. o. została wyłoniona jako wykonawca ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację tego zadania. Zgodnie z zapisami umowy realizacja zadania odbędzie się do 20.05.2023 r.

Stanowiskowe pętle indukcyjne poprawiające dostępność Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pochwyty w łazienkach zostały zakupione w firmie Alfacomp Dawid Matuszczak z siedzibą w Jajkowicach. Zgodnie z warunkami zlecenia zamówione produkty zostaną dostarczone do Urzędu na początku kwietnia 2023 r.

Zestaw komputerowy z usługą tłumacza języka migowego on-line oraz tabletu został zamówiony w firmie ITPozytywni Jacek Czwojdziński z siedzibą w Wałbrzychu. Zamówiony zestaw zostanie dostarczony do Urzędu do 23.03.2023 r. w tym też momencie system zostanie skonfigurowany tak, aby usługa tłumacza języka migowego była dostępna.

 Kontrastowe oznaczenia drzwi, schodów oraz dotykowe pasy ostrzegawcze przed miejscami niebezpiecznymi jak i ramki do podpisów oraz tabliczki- piktogramy zostały zakupione w firmie S2 Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zapisami zlecenia złożonego zamówienia dostawa zamówionych produktów nastąpi najpóźniej do dnia 31.05.2023 r. 

O przebiegu działań związanych z pracami związanymi z poprawą dostępności w Gminie i jednostkach podległych w ramach finansowania z powierzonego grantu będziemy informować na bieżąco.

Poniżej znajduje się galeria zdjęć z dnia podpisania umów z firmą NIK-NAT Sp. z o. o.

 • PFRON herb
 • IMG_0220
 • IMG_0223
 • IMG_0218

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]