Menu

Treść

Treść

Gmina Ciechocin otrzymała grant w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Założenia regulaminowe o powierzenie grantu „Dostępny Samorząd” mają na celu poprawę dostępności budynków i usług świadczonych przez Samorządy Terytorialne na terenie całego kraju. Szerokie spektrum poprawy dostępności pogrupowano w działy: wzrok, słuch, ruch, dostępność poznawcza.

Gmina Ciechocin otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięć: 
1. Zakupu i montażu windy zewnętrznej przy schodach prowadzących do budynku Urzędu Gminy Ciechocin.

2. Zakupu i montażu pętli indukcyjnych stanowiskowych w budynku Urzędu Gminy oraz w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ciechocin.

3. Zakupu zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi do usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line w budynku Urzędu Gminy.

4. Zakupu tabletu- urządzenia przenośnego z dostępem do usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line.

5. Zakupu usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line oraz instalacja powyższej usługi.

6. Zakupu ramek ułatwiających złożenie podpisu na dokumentach urzędowych.

7. Zakupu kontrastowego oznaczenia stopni na schodach.

8. Zakupu i montażu kontrastowego oznaczenia drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów.
9. Zakupu i montażu dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami.
10. Zakup i montaż pochwytów w łazienkach.

11. Wykonania oznaczeń za pomocą piktogramów- tabliczki.

drukuj ()

  • Gmina-Ciechocin

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]