Menu

Treść

Treść

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Ciechocin ogłasza przeprowadzenie konsultacje w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ciechocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Ciechocin oraz na rzecz jej mieszkańców, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 20.10.2022r. do 10.11.2022r. za pośrednictwem załączonego formularza konsultacji.

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą lub mailem na adres: Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin, e-mail: agnieszka.glowacka@ciechocin.pl.

https://ciechocin.bip.net.pl/?a=5904#

 

drukuj (Konsultacje społeczne)

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

  • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
  • fax +48 56 683 77 08
  • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]