Menu

Treść

Treść

Podsumowanie Działalności Gminy Ciechocin w 2023 Roku

Mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej w ubiegłym roku inwestycje gminne były realizowane na bieżąco. Nie udałoby się to, gdyby nie skuteczność pracowników Urzędu Gminy determinacji Wójta Pana Andrzeja Okrucińskiego. Jednym z kluczowych projektów było rozpoczęcie budowy nowoczesnej sali gimnastycznej, wyposażonej w zaplecze szatniowo-sanitarne w Świętosławiu. Nowa sala sportowa nie tylko sprosta rosnącym potrzebom lokalnej społeczności, ale także stanie się miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Także przy szkole w Świętosławiu powstała nowoczesna siłownia zewnętrzna. Obiekt ten nie tylko sprzyja aktywności fizycznej uczniów, ale również stanowi atrakcyjne miejsce spotkań dla mieszkańców, którzy chętnie korzystają z nowych możliwości rekreacyjnych.

yO21oK2m1+0XwGGyBKRmRQ0pAAAAABJRU5ErkJggg==

 

 

 

 

 

Kolejnym kamieniem milowym było zrealizowanie budowy siedmiu odcinków dróg na terenie gminy. Jeszcze nigdy w historii Gminy w jednym roku nie realizowaliśmy tak wielu zadań drogowych za tak olbrzymią kwotę, co było dla naszego samorządu dużym wyzwaniem. Nowe trasy nie tylko usprawniły ruch drogowy, lecz także wpłynęły pozytywnie
na bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki tym inwestycjom podróżowanie po terenie gminy stało się bardziej komfortowe i efektywne.

 aLWoDeED3Tzo4q74bPHcqEudxt92LPvFWAfB5eh7eNy5CenIydgd4w3LtvnF7rs1eo0uD7f8DSDRsgVOHkxQAAAAASUVORK5CYII= 1CN3Nd++ABevzzY6wCe+Fuy31y9dr38P3dCbpvbi2cLAAAAAElFTkSuQmCC

Gmina Ciechocin podjęła także działania w zakresie ochrony środowiska poprzez budowę 39 przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci wodociągowej. To ważny krok
w kierunku dbałości o ekologię i zrównoważonego rozwoju, który przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców gminy.

Dowodem troski o środowisko jest też podejmowanie przedsięwzięć związanych z realizacją programu priorytetowego usuwania wyrobów zawierających azbest. Działaniem proekologicznym są nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy, które stanowią nie tylko estetyczne urozmaicenie krajobrazu, ale także będą pełnią istotną funkcję w ochronie środowiska poprzez absorpcję dwutlenku węgla i produkcję tlenu. W Gminie działa także punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie
i informacje dotyczące działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Zbiórka folii rolniczej to praktyczna inicjatywa mająca na celu odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. Poprzez tego typu akcje gmina nie tylko dba o ekologię, ale także angażuje lokalną społeczność w proekologiczne działania.

Aktualnie trwają końcowe prace przy budowie Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Elgiszewie. Ten nowoczesny obiekt będzie stanowił centralne miejsce spotkań mieszkańców, sprzyjając integracji społecznej i kulturalnej. Oczekuje się, że centrum stanie się miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz spotkań społeczności lokalnej i nie tylko.