Menu

Treść

Treść

Kolejne absolutorium

   Podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Ciechocin, która odbyła się dnia 29 czerwca br., radni jednogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  Absolutorium jest potwierdzeniem prawidłowej działalności Wójta w zakresie gospodarki finansowej Gminy. Złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
  Dochody budżetu wykonano w kwocie 22 178 718,43 zł, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 20 563 975,67 zł. W wyniku  wykonanych dochodów i wydatków, budżet zamknął się z nadwyżką w wysokości 1 614 742,76 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 336 911,29 zł, co stanowi 33,08 % zrealizowanych dochodów.
   Wójt Gminy Pan Andrzej Okruciński podziękował za zaufanie, podkreślając, że wykonanie budżetu w roku ubiegłym jest efektem pracy wielu osób – Pana Skarbnika Janusza Celmera oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz sołtysów.
 Gratulacje za otrzymane absolutorium Władzom Gminy przekazał obecny na Sesji Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Franciszek Gutowski.

 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna
 • Sesja absolutoryjna

Narodowe czytanie

 • Narodowe czytanie

Informacje Gminnego Biura Spisowego

 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje

Loteria Narodowego Programu Szczepień

 • Loteria NPS
 • Loteria NPS
 • Loteria NPS

Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

   Dnia 4 lipca na boisku sportowym „Orlik” Świętosław odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ciechocin. Do udziału w Turnieju przystąpiło sześć drużyn. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym w dwóch grupach.

Po losowaniu w grupie A spotkały się drużyny:
A1-ORLIK TEAM
A2-RUDAW
A3-KUJAWY

W grupie B zagrały drużyny:
B1-CIECHOCIN TAEM
B2-MILI-RONDO
B3-ORTALIONY

  Turniej rozpoczął się w upalnej pogodzie, a zakończył się ogromną ulewą. Na szczęście wszystko przebiegło zgodnie z planem. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Ciechocin.

I miejsce MILI-RONDO
II miejsce ORLIK TEAM
III miejsce KUJAWY

 

 • Wakacyjny Turniej
 • Wakacyjny Turniej
 • Wakacyjny Turniej
 • Wakacyjny Turniej
 • Wakacyjny Turniej
 • Wakacyjny Turniej

Projekt "Sieć na kulturę"

 • Sieć na kulturę
 • Sieć na kulturę

Mogą być z siebie dumni!

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim ósmoklasistom wyników egzaminu kończącego szkołę podstawową.

Mimo trudnego czasu przygotowań, głównie poprzez naukę zdalną, osiągnęliście wyniki najlepsze w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Gratulujemy Wam Drodzy Ósmoklasiści! Wykazaliście się duża dojrzałością, którą cechuje świadome podejmowanie działań i decyzji.

Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom. Ten sukces to owoc Waszej współpracy, nacechowanej dobrem naszych absolwentów.

Wierzymy, że osiągnięte wyniki pozwolą pozytywnie przejść przez proces rekrutacji do wymarzonych szkół i zachęci do osiągania kolejnych sukcesów.

 • wyniki
 • Plakat-300-plus-Dobry-Start-spotkanie-PUE-Ciechocin

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z ekspertem ZUS, który pomoże w założeniu profilu ZUS PUE w celu złożenia wniosku o świadczenie Dobry Start 300 dla ucznia! Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Ciechocin dnia 8 lipca 2021 r. w godz. 10:00 - 12:00.

 • Plakat-300-plus-Dobry-Start-spotkanie-PUE-Ciechocin

Dobry Start

Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS w ramach wsparcia obsługi wniosków o świadczenie 300+

Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Od 1 lipca br. można będzie składać wnioski w tegorocznej edycji programu „DOBRY START”. W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego wszystkim podejmującym naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną, z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „DOBRY START” będzie przyznawał i wypłacał ZUS.

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków (dotychczas można było składać wnioski również na papierowym formularzu) Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął współpracę z Pocztą Polską oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma ułatwić złożenie wniosków tym osobom, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem o świadczenie z programu „DOBRY START”.

Na podstawie podpisanych listów intencyjnych pracownicy ZUS będą pełnili dyżury w wybranych placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Podczas dyżurów pracownicy Zakładu będą zakładać zainteresowanym profile na PUE ZUS i będą pomagać w złożeniu wniosków o świadczenie w ramach programu „DOBRY START” za pośrednictwem PUE ZUS. Taką pomoc będzie można uzyskać także w placówkach ZUS oraz innych wybranych miejscach, z którymi ZUS będzie współpracował w tym zakresie.

Dzięki porozumieniom między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Pocztą Polską oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w wybranych placówkach Poczty i KRUS możliwe będzie jeszcze szersze udzielanie wsparcia w składaniu elektronicznych wniosków w ramach programu „DOBRY START”. W tym roku po raz pierwszy wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie, a przyznawaniem i wypłatą świadczeń 300+ będzie zajmował się ZUS. Chcemy zapewnić wszystkim osobom, które będą składać wnioski, odpowiednie wsparcie i obsługę. Dlatego staramy się być dostępni w różnych miejscach i jak najbliżej naszych klientów – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wymogami dzisiejszego czasu są technologie cyfrowe i Poczta Polska bardzo mocno stawia na tę formę wymiany korespondencji. Musimy jednak pamiętać, że istnieje grupa osób, które nie chcą lub nie mogą korzystać z cyfrowych technologii. Dla nich Poczta Polska też musi i powinna być dostępna jako zaufany i wiarygodny partner w komunikacji. Mam nadzieję, że udostępnienie placówek pocztowych konsultantom ZUS będzie pomocne przy składaniu wniosków w ramach programu „Dobry Start” i wesprze rodziców w procesie zakupu niezbędnych przedmiotów do szkoły – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Współczesna technika cyfrowa w coraz większym stopniu pozwala na komunikację zdalną, również z administracją publiczną. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mając na uwadze strukturę swoich placówek terenowych, wesprze obsługę wniosków o wypłatę świadczenia 300+ przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu osób zamieszkujących tereny wiejskie –  wskazuje dr Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracownicy ZUS będą obecni w wybranych placówkach Poczty i KRUS na terenie całego kraju.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

eZaświadczenie na portalu eKRUS

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

 • zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS,
 • zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego zaświadczenia.

eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, który nie wymaga podpisu pracownika Kasy. Dokument ten należy skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej, w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.

WAŻNE: Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Aktualne oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, że posiada następujące oferty pracy:

Wykształcenie gimnazjalne/podstawowe:

 • kierowca CE- Kowalewo Pomorskie
 • mechanik pojazdów samochodowych -Gałczewko
 • pomocniczy robotnik budowlany - Frydrychowo
 • pomocnik hydraulika – Golub-Dobrzyń
 • sprzątaczka-Kowalewo Pomorskie

Wykształcenie zawodowe:

 • kierowca autobusu – Golub-Dobrzyń
 • mechanik pojazdów samochodowych/magazynier-Golub-Dobrzyń
 • mistrz zmianowy- Golub-Dobrzyń

Wykształcenie średnie:

 • asystent geodety – Golub-Dobrzyń
 • grafik komputerowy- Golub-Dobrzyń
 • pracownik drukarni- Golub-Dobrzyń

 

Wykształcenie wyższe:

 • księgowy- Golub-Dobrzyń

Staż

 • asystent osoby niepełnosprawnej -Golub-Dobrzyń
 • technik prac biurowych -Golub-Dobrzyń

Informacja starosty

 • operator maszyn do produkcji drutów i prętów-Zbójno
 • kontroler jakości wyrobów przemysłowych / analityk materiałowy- Wielkie Rychnowo

Europejski Portal Mobilności Zawodowej – www.eures.europa.eu – znajdziesz tam:   aktualne oferty pracy, w tym w  Polsce (oferty pochodzą z urzędów pracy i organizacji partnerskich EURES) rejestracja https://eures.praca.gov.pl/  - szukasz pracy

 

Profilaktyka plus

Zachęcamy do zapoznania się z pakietem bezpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia.

 • Profilaktyka
 • Profilaktyka

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa Operator, Oddział Toruń informuje o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej:

- Ciechocin 37,38, 39,40, 41, 42, 43, dz.416/1 dnia 14.07.2021 w godzinach 08:30 – 14:30.

- Ciechocin 45,dz. 416/2 dnia 14.07.2021 w godzinach 08:30-14:30.

 

                                                                                                                       Za utrudnienia przepraszamy!

Budowa garażu w Elgiszewie zakończona

  Dokonano odbioru technicznego budynku garażowego na potrzeby OSP Elgiszewo z zapleczem sanitarnym. Inwestycja została zrealizowana przez firmę ELTOP Sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski z Torunia. Budynek został wybudowany metodą tradycyjną, obiekt jest budynkiem zwartym na bazie prostokąta z opaską brukową. Jego długość to 16,64 m, szerokość 10,00 m a łączna kubatura to 961,79 m3. Przy budowie budynku wykorzystano ekologiczne rozwiązanie grzewcze jakim jest pompa ciepła. Garaż również posiada zaplecze socjalne oraz sanitarne.

  Wartość całkowita robót budowlanych łącznie z pierwszym etapem opiewała na kwotę 530 961,89 brutto zł przy czym wsparciem dla inwestycji był Fundusz Inwestycji Lokalnych.  

 Jesteśmy przekonani, że długo wyczekiwana inwestycja pozwoli wzmocnić gotowość bojową OSP Elgiszewo, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wzmocni integrację mieszkańców Sołectwa. 

 • Zakończenie budowy
 • Zakończenie budowy
 • Zakończenie budowy
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu
 • Zakończenie budowy garażu

Szczepienia przeciw COVID-19

 • Szczepienia
 • Szczepienia

Webinarium dla Rolników

 • Webinarium dla rolników

Ogłoszenie naboru

 

 

 • Ogłoszenie

Stypendia motywacyjne

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Ciechocin za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. W przypadku uczniów szkół podstawowych wnioski należy składać do 30 września 2021 r. W przypadku studentów szkół wyższych wnioski należy dostarczyć do 31 października 2021 r.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Ciechocin (pok. nr 6).

Poniżej załączamy zasady przyznawania stypendium oraz wzór wniosku.

Rowerem po Szlaku św. Jakuba – Zarejestruj się!

Przez całą Europę biegnie sieć szlaków, które prowadzą do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób św. Jakuba Apostoła. Kujawsko-pomorski odcinek szlaku wiedzie z Brodnicy do Mogilna i zwany jest Camino Polaco – Droga Polska. Czy ten odcinek szlaku pielgrzyma można pokonać rowerem? Ależ tak! Zapraszamy Cię, abyś razem z nami wyruszył na rowerową wyprawę.

Trasa składa się z dwóch etapów. Pierwszy rozpoczyna się w Brodnicy (24 lipca br.), z przystankiem w Golubiu-Dobrzyniu i prowadzi do Torunia (około 90 km). W Brodnicy startujemy o godzinie 9:00, z Parku Anny Wazówny, Al. Jana Mełnickiego. Etap zakończymy w Toruniu przy Przystani Toruń, ul. Ks. J. Popiełuszki 1.

W drugim etapie (25 lipca 2021 r.) przejedziemy z Torunia do Mogilna około 97 km. Start w Toruniu z Przystani Toruń, ul. Popiełuszki 1, meta w Mogilnie, przy Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

Pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników otrzyma bezpłatny pakiet startowy, na który złoży się numer startowy, pamiątkowa koszulka oraz pełne wyżywienie na trasie całego przejazdu. Na mecie w Mogilnie czekać będą pamiątkowe medale. Przejazd odbędzie się w kolumnie, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w asyście pilota, policji i pojazdu medycznego.

Przy zapisach można wybrać odcinek dwuetapowy lub zgłosić się tylko na jeden etap.

Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapisy i regulamin: https://zapisy.sts-timing.pl/759/

Przebieg trasy: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NRPkEXVInHwOFb1ikeSp1TWOdn7OFkAJ&usp=sharing

Pytania prosimy kierować na adres: sztafetajakubowa@gmail.com

O kujawsko-pomorskim Szlaku św. Jakuba można przeczytać tutaj: http://caminopolaco.pl/

 

 • Jakubowa Sztafeta Rowerowa

Aktualne oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu przedstawia aktualne oferty pracy.

Nawałnica w Gminie Ciechocin

Szanowni Państwo,

przez miejscowości Gminy Ciechocin w nocy z 14 na 15 lipca przeszła nawałnica. Najbardziej ucierpiały sołectwa: Morgowo, Świętosław i Piotrkowo. Zostały zniszczone budynki mieszkalne oraz gospodarcze, linie energetyczne, powaleniu uległo wiele drzew. Najważniejsze jest jednak to, że nie ucierpiał nikt z mieszkańców.

Pracownicy Urzędu wraz z Panem Wójtem, strażacy OSP pracują nad usuwaniem skutków burzy oraz starają się w miarę możliwości zapewnić pomoc poszkodowanym. Aktualnie zbierane są szczegółowe informacje o powstałych szkodach.

W tym  miejscu chcemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim druhom z jednostek OSP z naszej Gminy za ciężką pracę oraz profesjonalizm w usuwaniu skutków nawałnicy. Dziękujemy za Wasze ogromne zaangażowanie.

Wierzymy, że dzięki współpracy i wzajemnej pomocy powrócimy w najbliższym czasie do normalności.

Konkurs GUS

 • Konkurs GUS
 • Konkurs GUS

Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 27.07.2021 roku

 • Stawki
 • Stawki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Gminy Ciechocin

87-408 Ciechocin 172

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw obsługi informatycznej

Projekt "Sieć na kulturę"

 • "Sieć na kulturę"

Informacja Wójta Gminy Ciechocin - szacowanie szkód w uprawach

Wójt Gminy Ciechocin informuje, iż w związku ze zgłoszeniami rolników o stratach jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących w I połowie lipca 2021 r. deszczy nawalnych, istnieje możliwość składania w Urzędzie Gminy Ciechocin wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach, w której szkoda objęła co najmniej 30% powierzchni danej uprawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

WAŻNE !!! -  powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłat bezpośrednich, dlatego załącznikiem KONIECZNYM do wniosku jest WYKAZ DZIAŁEK DEKLAROWANYCH DO PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA ROK 2021.

Jednocześnie nadmienia się, że obecnie nie ma informacji w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2021 roku suszy, huraganu, grady, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Szacowanie szkód można dokonać tylko w przypadku tych upraw, które znajdują się jeszcze na polu!

 

 

WÓJT GMINY CIECHOCIN

Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

      Dnia 21 lipca br. odbyła uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Państwu Alicji i Zdzisławowi Rumińskim ze Świętosławia, którzy przeżyli razem 50 lat.

   Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w intencji Jubilatów w kościele parafialnym w Mazowszu, celebrowaną przez Proboszcza Parafii ks. Zbigniewa Kwiatkowskiego. Po mszy świętej  w sali bankietowej „Patrycja” w Świętosławiu, nastąpiła oficjalna część uroczystości, podczas której  Wójt Gminy Pan Andrzej Okruciński, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wręczenia  medali.  Oprócz medali wręczył również  pamiątkowy dyplom i skromny upominek. W uroczystości wzięli udział  członkowie rodziny szanownych Jubilatów.

    Pan Wójt podczas okolicznościowego przemówienia powiedział, że „50 - lecie  pożycia małżeńskiego, to jubileusz szczególny, w którym uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Złote Gody to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla Jubilatów i Ich rodzin ale także dla władz państwowych i samorządowych. Jubileusz trwałego i przykładnego pożycia małżeńskiego jest symbolem wierności i miłości rodzinnej, jest dowodem wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Medale natomiast są  podziękowaniem za zgodność i trwałość związku, za cierpliwość  w pokonywaniu trudności. Są również potwierdzeniem, że wybrana przed laty droga była drogą słuszną”. Wyrażając swoje głębokie uznanie dla Państwa Rumińskich, Wójt Gminy podkreślił, iż 50 lat wspólnego życia to chwile radości i szczęścia, ale i chwile trudu, niekiedy nawet smutku, bo  i takie wpisane są w dzieje losu człowieka. Jednak małżonkowie zawsze wychodzili z nich obroną ręką, umocnieni wzajemnym uczuciem i szacunkiem. Pan Wójt  pogratulował Jubilatom osiągniętych sukcesów w życiu osobistym, życząc aby ten jubileusz i następne były przykładem dla przyszłych pokoleń, a każdy kolejny dzień życia był pomyślny i szczęśliwy.

  Państwo Alicja i Zdzisław Rumińscy małżeństwo zawarli 19 czerwca 1971 r. w Działyniu. Wychowali syna, doczekali się wnuka. Małżonkowie zgodnie twierdzą, że receptą na długoletnie pożycie jest miłość, zgoda, wzajemne poszanowanie i zrozumienie.
Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych lat  spędzonych wspólnie w szczęściu i zdrowiu.

 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody

Powstaną kolejne boiska

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało listę zakwalifikowanych wniosków do Programu Sportowa Polska. Wśród nich znalazł się wniosek jaki złożyła Gmina Ciechocin. Dzięki dofinansowaniu powstaną wielofunkcyjne boiska sportowe przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy. Łączny koszt otrzymanego dofinansowania wynosi 302 740 zł.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/lista-wnioskow-zakwalifikowanych-i-niezakwalifikowanych?fbclid=IwAR3sM8ZgTGTKqxW0uuensL1c-oHR9dUCI1xkMR8apVswHLsv5to-wG1uNw8

 • Lista

Rajd Pieszy do Gajewa

 • Rajd Pieszy do Gajewa

Do końca Spisu pozostało już niewiele czasu

 • Narodowy Spis Powszechny

Starosta golubsko-dobrzyński zaprasza na spotkanie

 • Konsultacje

Pomoc w założeniu profilu PUE

 • Dobry start

Informacja o kwalifikacji wojskowej 2021

03.08.2021 r.

        Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.  (Dz. U. poz. 47) czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego został ustalony i wskazany jako drugi termin wyboru przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na okres od 9 sierpnia 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

      Na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w dniach od 27 września 2021 r. do 26 października 2021 r. w godz. od 7.00 do 16.00.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie znajdować się  w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 15 w Golubiu-Dobrzyniu.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.  (tzw. ,,rocznik podstawowy”);

2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, (tzw. ,,roczniki starsze”). Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r. które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r. ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej (w dniu 13 marca) oraz którym nie wydano  ( z różnych powodów) orzeczeń lekarskich;

3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

 1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoby stawiające się do kwalifikacji wojsko­wej po raz pierwszy przedstawiają:

-  wójtowi  lub osobie przez niego upoważnionej:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe.

-  powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

- wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia (ostatnie świadectwo szkolne) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe.

Osoby które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają :

-      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli  stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było  możliwe,
- powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych  przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do  kwalifikacji  wojskowej,
-   wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz  posiadane kwalifikacje zawodowe.

      Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego  ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu

    Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

    Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

   Osoby podlegające  stawieniu do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

      Osoby  podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej  na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt. 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).


      Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

      Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do pracowni psychologicznej, nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, odmawiają poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

         W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

       Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.   1980).
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2021 r. ( Dz. U.  47)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 944).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2021 r. poz. 563 z późń. zm.).

 

Kondolencje

 • Kondolencje

Pożegnanie Księdza Kazimierza Górskiego

 • INFO (1)

Informacja ARiMR

 • ARiMR

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa docierają informacje o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę. W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku – jak wynika z treści informacji – chodzi najprawdopodobniej o pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych", która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy rolników, by przed skorzystaniem z tego typu ofert, przede wszystkim upewnili się, czy tego typu urządzenia podlegają refundacji przez ARiMR.

Przypominamy, że każde wsparcie finansowe realizowane przez ARiMR w ramach PROW 2014-2020 ma określony katalog kosztów, które podlegają refundacji, a przyznanie pomocy wiąże się z odpowiednią procedurą. Kosztami kwalifikowalnymi na przykładzie obszaru nawadnianie jest m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. W ramach tego typu operacji nie ma możliwości dofinansowania inwestycji niezwiązanych z nawadnianiem upraw lub gruntów rolnych.

Trzeba podkreślić, że pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów, które muszą być ściśle związane z działalnością rolniczą oraz nawadnianiem, a ich parametry techniczne dostosowane do potrzeb gospodarstwa korespondują z jego zasobami, tj. produkcją i skalą tej produkcji. Dodatkowo koszty kwalifikowalne nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych. Oznacza to, że gdy dany rodzaj inwestycji, np. zakup konkretnego urządzenia, nie mieści w wykazie kosztów, które podlegają refundacji lub nie jest uzasadniony w przypadku gospodarstwa wnioskodawcy, nie będzie można otrzymać z ARiMR dofinasowania na pokrycie części kosztów jego nabycia.

Jeżeli zainteresowany dofinansowaniem inwestycji rolnik ma wątpliwości, czy w związku z zakupem danego produktu przysługiwać mu   będzie pomoc, może skonsultować się np. z ekspertami ARiMR w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych czy centrali lub ze specjalistami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Przypominamy, że aby otrzymać refundację. najpierw trzeba złożyć wniosek o pomoc w czasie określonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Terminy naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 podawane są m.in. na portalu internetowym ARiMR (www.arimr.gov.pl). Każdy złożony w Agencji wniosek podlega ocenie. Te, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów i zmieszczą się w limicie środków, kwalifikują do otrzymania wsparcia – jeśli spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Później następuje podpisanie umowy.

Rolnik może przystąpić do realizacji inwestycji już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale wówczas wszelkie koszty zakupu maszyn czy urządzeń poniesione przed podpisaniem umowy z ARiMR ponosi na własne ryzyko i musi liczyć się z tym, że może nie otrzymać dofinasowania, którego się spodziewał.

Dopiero zawarcie z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy otwiera furtkę do jej otrzymania. Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy, rolnik składa wniosek o wypłatę pomocy i dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez specjalistów z ARiMR otrzymuje wsparcie. Pragniemy podkreślić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy nie rekomendowała, nie rekomenduje i nie będzie rekomendować zakupu urządzeń konkretnej firmy.

 

Źródło: ARiMR

Mobilny Punkt Spisowy w Świętosławiu

 • 500

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Szczepienia przeciw COVID-19

 • Szczepimy się

Mobilny Punkt Spisowy w Elgiszewie

 • Mobilny Punkt Spisowy

Aktualne ofert pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu przedstawia posiadane aktualne oferty pracy.  

Dobry start 300+

 • Komunikat

Lato w Dolinie Drwęcy

 • plakat a3 a4

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach informuje,że od 18 sierpnia 2021r. wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wnioski należy składać od dnia 1 września 2021r. do dnia 15 września 2021r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2021r. W przypadku pełnoletniego ucznia wnioseko ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.

Formularze wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s Miliszewy 51 oraz ze strony www.gopsciechocin.pl.

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinie z/s w Miliszewach 51, tel. 661 242 081.

Przerwa w dostawie wody

wbyxlkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJAANXJuwclAIUoAAFKECBPAkwcOXpbnOuFKAABShAAQpkIsDAlQk7B6UABShAAQpQIE8CDFx5utucKwUoQAEKUIACmQgwcGXCzkEpQAEKUIACFMiTAANXnu4250oBClCAAhSgQCYCDFyZsHNQClCAAhSgAAXyJMDAlae7zblSgAIUoAAFKJCJwP8DrTHW5HiC6p8AAAAASUVORK5CYII=

XXIX Sesja Rady Gminy Ciechocin z dnia 24.08.2021 r.

https://youtu.be/Ya4om-nSnLMUstawa o zmianie ustawy samorządowej wprowadziła wymóg nagrywania oraz transmisji obrad w Internecie. Transmitowane mają być zarówno sesje rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich.

        Mając na uwadze spełnienie wymogów ustawy transmisja oraz nagrania będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej, poniżej podajmy link pod którym będzie można oglądać obrady sesji Rady Gminy Ciechocin :
Kliknij tutaj aby oglądać na żywo

 

Szanowni Państwo – uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Ciechocin.

Uprzejmie informujemy, że obrady sesji Rady Gminy Ciechocin są transmitowane

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Administratora danych

oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Uczestnicząc w obradach sesji Rady Gminy Ciechocin mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe.

Państwa uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy Ciechocin jest w pełni dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Ciechocin

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 8 września 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Udział w obradach sesji Rady Gminy Ciechocin jest dobrowolny.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Administratora danych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do treści (nagrań) danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.

Odnowiona stacja uzdatniania wody

 • Logo

Dokonano odbioru technicznego inwestycji polegającej na Przebudowie stacji uzdatniania wody wykonanej przez firmę Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego oraz Budowie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Nowej Wsi wykonanej przez Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski z Mełna. Inwestycja ta była bardzo istotna dla poprawy jakości wody w naszej Gminie. W bardzo dużym zakresie zmienił się system bieżącego funkcjonowania obiektu, na nowoczesny i w pełni automatyzowany. Wymieniony został cały system obsługi stacji, zainstalowano nowoczesne panele sterujące, oraz systemy zabezpieczeń z aparaturą kontrolno – pomiarową, systemy ostrzegania przed awariami i stanami nieprawidłowymi.

Przedmiotowe zadania dofinansowane są w ramach projektu pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedstawiamy kilka zdjęć porównawczych z przed realizacji oraz po jej zakończeniu.

 

 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody
 • Stacja uzdatniania wody

Ważna informacja!

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. w celu umożliwienia dojazdu uczniom do szkół znajdujących się w Toruniu, zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusowe na terenie Gminy Ciechocin.

Będzie istniała możliwość dojazdu na autobusy startujące o godz. 6:18 i 7:34 ze Świętosławia do Torunia, jak również powrotu z autobusów startujących o godz. 14:00 i 15:30 z Torunia do Świętosławia. Wszystkie przewozy odbywać będą się z przesiadką w miejscowości Świętosław. Do Świętosławia będą obowiązywać rozkłady jazdy załączone poniżej.

Przewoźnikiem realizującym zadanie jest Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S. A., Oddział w Golubiu – Dobrzyniu.

UWAGA !!! Na całej trasie obowiązywał będzie jeden bilet miesięczny relacji Ciechocin-Toruń, który można zakupić na PKS-ie w Golubiu – Dobrzyniu!

Ponadto każdy z mieszkańców może korzystać z przejazdów autobusami (możliwość zakupu jednorazowego biletu u kierowcy)!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Ciechocin, nr tel.: 56 683 77 81.

Wyrazy głębokiego współczucia

 • Kondolencje

Rozkład jazdy - 1 września

Drodzy uczniowie, w załączeniu rozkład jazdy obowiązujący WYŁĄCZNIE JUTRO - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO !!!

 Przypominamy, że będzie możliwość dojazdu do Świętosławia skąd odjeżdżają autobusy:

6:18 ŚWIĘTOSŁAW – TORUŃ D.A.

7:34 ŚWIĘTOSŁAW – TORUŃ UL. ODRODZENIA – ważna zmiana !!!

Kursy powrotne zapewnione będą dla wracających z Torunia o godzinach:

14:00 TORUŃ D.A. – ŚWIĘTOSŁAW

15:30 TORUŃ UL. ODRODZENIA (ważna zmiana!!!) – ŚWIĘTOSŁAW

 PRZEWOŹNIKIEM REALIZUJĄCYM ZADANIE JEST KUJAWSKO – POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. – ODDZIAŁ W GOLUBIU-DOBRZYNIU !!!

Narodowe czytanie

 • Narodowe czytanie

Mobilny Punkt Spisowy

 • Mobilny Punkt Spisowy

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Witaj szkoło!

Z

Zjazd gminny ZOSP RP

   W ostatnią sobotę sierpnia w świetlicy wiejskiej w Ciechocinie odbył się uroczysty Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciechocinie podczas, którego zostało udzielone absolutorium ustępującym władzom za okres sprawozdawczy z ostatnich 5 lat. Dokonano również wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciechocinie, których skład przedstawia się następująco:

ZOG ZOSP RP w Ciechocinie

 1. Prezes – dh Piotr Malinowski;
 2. Wiceprezes – dh Wiesław Gutmański;
 3. Wiceprezes – dh Łukasz Wroblewski;
 4. Komendant gminny – dh Michał Sztandarski;
 5. Sekretarz – dh Mariusz Gutowski;
 6. Skarbnik – dh Łukasz Wierzbowski;
 7. Członek prezydium – Stanisław Marcinkowski
 8. Członek zarządu – dh Roman Marcinkowski;
 9. Członek zarządu – dh Adam Krzykowski;
 10. Członek zarządu – dh Szymon Baliński;

Komisja Rewizyjna ZOSP RP w Ciechocinie:

 1. Przewodniczący – dh Józef Sylwester Głowacki;
 2. Sekretarz – dh Jerzy Ziętarski;
 3. Członek – dh Zbigniew Romanowski;

     W imieniu nowych władz dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i liczymy, że współpraca przez kolejne 5 lat będzie układała się równie owocnie jak do tej pory.

 • Zjazd gminny
 • Zjazd gminny
 • Zjazd gminny
 • Zjazd gminny
 • Zjazd gminny

Dożynki gminno-parafialne

    Podczas tegorocznych Dożynek Gminno-Parafialnych w Ciechocinie dopisało wszystko: piękna pogoda, tłum gości, piękne dożynkowe wieńce, zachwycające dekoracje, występujący artyści i przygotowane atrakcje. Wszystko to stworzyło niepowtarzalną atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.

   Świętowanie rozpoczął wymarsz uroczystego korowodu mieszkańców, delegacji oraz pocztów sztandarowych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i poświęceniu darów przez Proboszcza Parafii Ciechocin Księdza Krzysztofa Kamińskiego uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Świętej Dziękczynnej. W dalszej części Pan Wójt Andrzej Okruciński, rozpoczynając okolicznościowe przemówienie powitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości: Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego, Wójta Gminy Zbójno Panią Katarzynę Kukielską, Zastępcę Wójta Gminy Radomin Pana Sławomira Rożka, Komendanta Powiatowego PSP w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. mgr Witolda Juszczaka, Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu Nadkomisarza Jarosława Wiśniewskiego. Pan Wójt podczas swojego przemówienia powitał nowo powołanego Proboszcza Parafii Księdza Krzysztofa Kamińskiego. Następnie podkreślił znaczenie pracy rolników, ich wkład w kształtowanie polskiej gospodarki oraz narodowej tożsamości. Dziękował za codzienny trud oraz poświęcenie.

    W dalszej części odbyło się wręczenie medali osobom wytypowanym przez mieszkańców poszczególnych sołectw, którzy zostali w ten sposób uhonorowani za aktywne zaangażowanie w życie gospodarcze, społeczne i kulturowe naszej Gminy.

Wyróżnieni zostali:

Sołectwo Rudaw – Pani Małgorzata Malinowska

Sołectwo Małszyce – Pan Łukasz Gutmański  

Sołectwo Miliszewy – Pan Andrzej Daszkowski

Sołectwo Morgowo – Pan Mariusz Kowalski

Sołectwo Nowa Wieś – Pan Roman Sztramkowski

Sołectwo Ciechocin – Pan Piotr Sławkowski

Sołectwo Elgiszewo - Pani Halina Wiśniewska

Sołectwo Kujawy – Pan Krzysztof Karłowski

Sołectwo Świętosław – Pan Arkadiusz Żuchowski

Sołectwo Piotrkowo – Pani Anna Mazek

Następnie ogłoszono wyniku konkursu „Najpiękniejszy ogród w Gminie Ciechocin“, oto wyniki:

- Kategoria „Ogórd Ekologiczny“ Pani Karolina Rygielska

- Kategoria „Tajemniczy Ogród“ – Pani Jolanta Kubacka

- Kategoria „Ogród Różnorodny“ – Pani Barbara Górecka

- Kategoria „Kreatywny Ogród“ – Halina Kończalska

- Kategoria „Ogród Angielski" - Michał Sztandarski

Ogłoszono równiez wyniki konkursu „Najładnieszja ozdoba dożynkowa“, oto wyniki:

I miejsce – Sołectwo Świętosław

II miejsce – Sołectwo Małszyce

III miejsce – Sołectwo Nowa Wieś

      Pozostałe sołectwa otrzymały wyróżnienia. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie wszystkich sołectw, pomysłowość i kreatywność.

      Po przekazaniu chleba przez starostów dożynek Panią Grażynę Nurkowską oraz Pana Nikodema Jabłońskiego oraz przemówieniach zaproszonych gości zakończyła się część oficjalna.

     Wspólne biesiadowanie rozpoczął koncert orkiestry z Chełmży, w dalszej kolejności Kapeli Toruniacy oraz zespół Klimek Band. Znane i lubiane piosenki oraz doskonały kontakt z publicznością zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy, która trwała do późnych godzin nocnych.

    Na uczestników  dożynek czekało wiele atrakcji: darmowa grochówka, wystawa stowarzyszenia „Retro-Traktor”, stoiska z lokalnymi potrawami, animacje dla dzieci, przejażdżki koniem oraz kucykiem, wesołe miasteczko dla dzieci. Swoje stoiska zaprezentowali KRUS oraz LGD „Dolina Drwęcy”. Chętni mogli skorzystać z obecności rachmistrzów spisowych oraz punktu szczepień przeciw covid. Podczas dożynek na stoisku z ciastami upieczonymi przez KGW oraz wędlinami odbyła się zbiórka dla rodziny Podgórskich, która w pożarze straciła dorobek całego życia. Dziękujemy za państwa zaangażowanie i empatię, ponieważ dzięki niej udało się zebrać kwotę 1533,50 zł. Dziękujemy!

     Dziękujemy wszystkim uczestnikom dożynek za godne uczczenie tego wyjątkowego Święta. Dziękujemy delegacjom wszystkich sołectw z terenu Gminy i Parafii Ciechocin, pocztom sztandarowym za godną postawę. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i miłe spotkania, których tak bardzo brakowało w ostatnim czasie.

 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Dożynki gminno-parafialne
 • Kategoria Ogród Różnorodny
 • Kategoria Ogród Różnorodny
 • Kategoria Ogród Różnorodny
 • Kategoria Ogród Różnorodny
 • Kategoria Ogród Różnorodny
 • Kategoria Ogród Różnorodny
 • Kategoria Ogród Angielski
 • Kategoria Ogród Angielski
 • Kategoria Ogród Angielski
 • Kategoria Ogród Angielski
 • Kategoria Ogród Angielski
 • Kategoria Ogród Angielski
 • Kategoria Ogród Kreatywny
 • Kategoria Ogród Kreatywny
 • Kategoria Ogród Kreatywny
 • Kategoria Ogród Kreatywny
 • Kategoria Ogród Kreatywny
 • Kategoria Ogród Kreatywny
 • Kategoria Ogród Ekologiczny
 • Kategoria Ogród Ekologiczny
 • Kategoria Ogród Ekologiczny
 • Kategoria Ogród Ekologiczny
 • Kategoria Ogród Ekologiczny
 • Kategoria Ogród Ekologiczny
 • Kategoria Tajemniczy Ogród
 • Kategoria Tajemniczy Ogród
 • Kategoria Tajemniczy Ogród
 • Kategoria Tajemniczy Ogród
 • Kategoria Tajemniczy Ogród
 • Kategoria Tajemniczy Ogród
 • Sołectwo Świętosław
 • Sołectwo Świętosław
 • Sołectwo Świętosław
 • Sołectwo Świętosław
 • Sołectwo Świętosław
 • Sołectwo Świętosław
 • Sołectwo Małszyce
 • Sołectwo Małszyce
 • Sołectwo Małszyce
 • Sołectwo Małszyce
 • Sołectwo Małszyce
 • Sołectwo Małszyce
 • Sołectwo Nowa Wieś
 • Sołectwo Nowa Wieś
 • Sołectwo Nowa Wieś
 • Sołectwo Nowa Wieś
 • Sołectwo Nowa Wieś
 • Sołectwo Nowa Wieś
 • Sołectwo Elgiszewo
 • Sołectwo Elgiszewo
 • Sołectwo Elgiszewo
 • Sołectwo Kujawy
 • Sołectwo Kujawy
 • Sołectwo Kujawy
 • Sołectwo Piotrkowo
 • Sołectwo Piotrkowo
 • Sołectwo Piotrkowo
 • Sołectwo Rudaw
 • Sołectwo Rudaw
 • Sołectwo Rudaw
 • Sołectwo Morgowo
 • Sołectwo Morgowo
 • Sołectwo Morgowo
 • Sołectwo Miliszewy
 • Sołectwo Miliszewy
 • Sołectwo Miliszewy
 • Sołectwo Ciechocin
 • Sołectwo Ciechocin
 • Sołectwo Ciechocin
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień
 • Mobilny Punkt Spisowy

Harmonogram zebrań wiejskich

 • Harmonogram

Mobilne Punkty Spisowe podczas Zebrań Wiejskich

 • Mobilny Punkt Spisowy

Kajakowy weekend nad Drwęcą

Podziękowanie dla mieszkańców Gminy

Rajd Pieszy do Płonnego

 • Rajd Pieszy

Nieodpłatne porady prawne w Gminie Ciechocin

Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Wójt Gminy Ciechocin w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sursum Corda informują, że udostępniona zostanie bezpośrednia obsługa mobilnego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Ciechocin.

X edycja Narodowego Czytania za nami

X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania za nami, w tym roku czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca czytanie klasyki literatury polskiej, odbywająca się pod patronatem Pary Prezydenckiej. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Ciechocin Aneta Sulecka co roku organizuje to wydarzenie zapraszając do współudziału Urząd Gminy Ciechocin, Radnych Gminy, Szkoły Podstawowe oraz Dyskusyjny Klub Książki. Lektorami, którzy czytali wybrane fragmenty lektury byli: pani Marta Iwan Łęgowska sekretarz Gminy Ciechocin, pani Wioletta Ligmanowska czytelniczka i członkini Klubu Książki, pani Joanna Piskorska, nauczyciel j. polskiego w szkole w Świętosławiu oraz uczniowie: Eliza Błaszkiewicz, Zosia Wierzbowska, Wiktor Bolewski, Maja Stefańska, Zuzanna Lewandowska, Marcelina Pniewska.
Dziękujemy za udział i miłą atmosferę podczas tegorocznego wydarzenia.

 • 20210909_113239 (2)
 • 20210909_112331
 • 20210909_111904
 • 20210909_111751
 • 20210909_111157

Ważna informacja na temat poboru III raty podatku

YZUAGTvx82IAAAAASUVORK5CYII=

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJĄCY SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu plastycznego promującego szczepienie przeciwko COVID-19. Organizatorem Gminnego konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienie przeciwko Covid-19 pt. „Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko Covid-19” zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Gminy Ciechocin.

Nowe oświetlenie w Gminie Ciechocin przyjazne środowisku.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Ciechocin, a Energa Oświetlenie zostaną wymienione sodowe lampy uliczne na nowe energooszczędne oprawy LED w ilości 210 szt.

Dzięki wymianie opraw w kolejnych latach spadnie zużycie energii elektrycznej o około 49% na potrzeby oświetlenia w Gminie Ciechocin. Oznacza to, że każdego roku gmina będzie emitowała do atmosfery mniej CO2. Warto także nadmienić, że nowoczesne oprawy uliczne LED są wykonane bez użycia pierwiastków szkodliwych dla środowiska (ołów, rtęć, związki arsenu). Modernizacja przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, a także podkreśli walory estetyczne przestrzeni gminnej.                    

 • 242306650_456982888837425_5844872479417775778_n
 • 242375970_439494497489837_3711515272234737219_n
 • 242400189_577089349993821_2087943358727559965_n

Dostępne szczepionki Johnson & Johnson

Szanowni Państwo!

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Nad Drwęcą” w Ciechocinie posiada jeszcze szczepionki przeciw COVID-19  firmy Johnson & Johnson. Szczepionka przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Chętnych prosimy o kontakt z przychodnią – nr tel.  56 683 77 89.

8Pt9V5DZv0oT8AAAAASUVORK5CYII=

drukuj (Dostępne szczepionki Johnson & Johnson)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie